Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

COLGROUP-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

COLGROUP-elementillä (table column group) on mahdollista määritellä taulukkoon rakenteellisia sarakeryhmiä.

Merkkaus: <colgroup> ... </colgroup>
Sallittu sijainti: table
Sallittu sisältö: col
Attribuutit: align | char | charoff | span | valign | width | yleiset attribuutit

Huomiot

COLGROUP-elementit merkataan valinnaisen CAPTION-elementin jälkeen ja ennen valinnaista THEAD-elementtiä. Taulukko koostuu implisiittisesti yhdestä sarakeryhmästä, joka sisältää kaikki taulukon sarakkeet, mikäli sarakeryhmiä ei eksplisiittisesti merkata.

Sarakkeita voidaan ryhmittää kahdella toisiaan poissulkevalla tavalla:

COLGROUP-elementin attribuutit

SPAN-attribuutilla siis yhdistetään sarakkeita ryhmiksi. Arvo annetaan numerona (Number-tietotyyppi, oletusarvo 1). Esimerkiksi seuraavassa jaetaan nelisarakkeisen taulukon sarakkeet kahteen sarakeryhmään kahdella edellä mainitulla tavalla:

<table>
<colgroup><col /><col /></colgroup>
<colgroup span="2"></colgroup>
...

WIDTH-attribuutilla voidaan vaikuttaa sarakeryhmien leveyteen. Arvoksi käy MultiLength-tietotyyppi. Suhteellisella arvolla nolla (width="0*") on erikoismerkitys: pyydetään leveydeksi sisällön vaatimaa minimitilaa.

Elementin loput ominaiset attribuutit koskevat solujen sisällön tasausta. Huomioi, ettei asiakasohjelmilla ole velvollisuutta tukea merkkitasausta. Lisäksi CSS2-spesifikaation taulukkomallissa on erikseen määritelty, että vain eräät ominaisuudet vaikuttavatat sarakkeisiin ja sarakeryhmiin: http://www.w3.org/TR/CSS2/tables.html#q4.

ALIGN-attribuutti määrittelee datan vaakasuoran kohdistumisen sarakeryhmän sisällä. Sallitut arvot ovat:

CHAR-attribuutilla voimme vaihtaa vaakasuoran tasauksen oletusmerkkiä. Arvoksi käy yksittäinen kirjainmerkki (Character-tietotyyppi). CHAROFF-attribuutilla voidaan määritellä tasausmerkin sijainti. Arvo (Length-tietotyyppi) voidaan antaa kuvapisteinä (reunasta), tai prosentteina (solun leveydestä).

VALIGN-attribuutti määrittelee datan pystysuoran kohdistumisen sarakeryhmän sisällä. Sallitut arvot ovat:

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit