Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

DEL-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

DEL-elementillä (deleted text) merkitään dokumentista poistettuja osia joita ei tahdota versiohallinnallisista syistä kokonaan poistaa.

Merkkaus: <del> ... </del>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | blockquote | body | button | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | form | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | map | noscript | object | p | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | blockquote | br | button | cite | code | del | dfn | div | dl | em | fieldset | form | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hr | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | ol | p | pre | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | table | textarea | tt | ul | var
Attribuutit: cite | datetime | yleiset attribuutit

Huomiot

DEL-elementti luokittuu, joko lohko- tai tekstitason elementiksi sisältönsä perusteella. Elementtiä voidaan siis käyttää merkitsemään lohko-, tai rivitason sisältöä, kunhan sitä käytetään kummassakin tapauksessa tasoluonteensa mukaisesti.

DEL-elementin attribuutit

DEL-elementillä on kaksi ominaista attribuuttia. CITE-attribuuttia käytetään ilmoittamaan poiston syy, jolloin attribuutin arvoksi annetaan URI, josta syy ilmenee. DATETIME-attribuutilla taas voidaan ilmoittaa poiston ajankohta antamalla attribuutin arvoksi ISO 8601 -standardin mukainen aikaformaatti (Datetime-tietotyyppi).

Esimerkki

Esimerkki TITLE-attribuutilla vahvistetusta DEL-elementistä, joka viittaa poiston syynä Jukka Korpelan tekijänoikeusfakkiin:

<del
 title="Virheellistä tietoa sisältävä kappale poistettu."
 cite="http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/tekoik.html#copyright"
 datetime="2003-11-18T17:56:30Z">
<p>Tekijänoikeusmerkintä tarvitaan aina,
 mikäli tahdotaan varmistaa tekijän oikeus teokseen.</p>
</del>

Esimerkissämme DEL-elementti luokittuu lohkotason elementiksi, koska sen sisältönä on P-elementti, eli lohkotason tekstikappale. Mikäli taas DEL-elementti olisi sijoitettu tekstikappaleen lapsielementiksi, niin se olisi luokittunut tekstitason elementiksi. Kummassakin tapauksessa selaimet tyypillisesti yliviivaavat DEL-elementillä merkatun tekstin:

Mozilla Firebird ja DEL-elementti.

Mozilla Firebird ja DEL-elementti ominaisuuksineen.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit