Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

DFN-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

DFN-elementillä (defined) merkitään tekstiyhteydessään määritetyt termit.

Merkkaus: <dfn> ... </dfn>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | button | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | object | p | pre | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: yleiset attribuutit

Esimerkki

<p><dfn>Keskinormaali</dfn> on suora,
joka leikkaa janan kohtisuorasti sen keskipisteessä.</p>

Yleisesti selaimet kursivoivat DFN-elementin sisällön:

Opera ja DFN-elementti.

Operan DFN-elementin tulkinta on tavanomainen.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit