Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

DIV-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

DIV-elementti (division) on yleinen ja semanttisesti merkityksetön lohkotason konteineri.

Merkkaus: <div> ... </div>
Sallittu sijainti: blockquote | body | button | dd | del | div | fieldset | form | ins | li | map | noscript | object | td | th
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | blockquote | br | button | cite | code | del | dfn | div | dl | em | fieldset | form | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hr | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | ol | p | pre | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | table | textarea | tt | ul | var
Attribuutit: yleiset attribuutit

Huomiot

DIV-elementtiä tarvitaan usein:

Rivitasolla DIV-elementtiä vastaa SPAN-elementti.

Esimerkki

<div
 title="Tämä DIV ryhmittää sisältönsä yhdeksi lohkoksi."
 style="border:2px solid red">
<h4>Esimerkki <b>DIV</b></h4>
<p>Tässä on pyydetty <b>DIV</b>-elementin ympärille
 reunus jotta se erottuisi.</p>
</div>
Mozilla ja DIV-elementti.

Mozilla ja DIV-elementti.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit