Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

DL-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

DL-elementillä (definition list) merkitään määritelmälistat, eli määriteltävistä termeistä ja niiden määritelmistä koostuvat luetelmat.

Merkkaus: <dl> ... </dl>
Sallittu sijainti: blockquote | body | button | dd | del | div | fieldset | form | ins | li | map | noscript | object | td | th
Sallittu sisältö: dd | dt
Attribuutit: yleiset attribuutit

Huomiot

DL-elementillä merkitään varsinainen luettelo, mutta itse lista-alkiot merkitään DT- ja DD-elementeillä.

Esimerkki

Tyypillisesti määritelmälistassa esiintyvät määriteltävät termit ja niiden määritelmät vuorotellen, mutta muitakin vaihtoehtoja on:

<dl>
<dt>skripti</dt>
<dt>skriptikieli</dt>
<dd>
(<span lang="en" xml:lang="en">script, scripting language</span>)
Tulkattavaa ohjelmakoodia. Verkkoviestintään liittyviä
skriptikieliä ovat mm. JavaScript, Perl, PHP ja ASP.
</dd>
<dt>solmu (<span lang="en" xml:lang="en">node</span>)</dt>
<dd>
Jokainen yksittäinen HTML- tai XML-dokumentin osa johon
voidaan viitata oliomalliliittymällä.
</dd>
<dd>
Osoitteellinen tietokoneverkon laite.
</dd>
</dl>

Tyypillisesti määrittelylistan esitykseen ei sisällytetä listamerkkejä. Yleensä selaimet myös sisentävät DD-elementin sisällön:

Opera ja DL-elementti.

Operan DL-elementin tulkinta on tavanomainen.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit