Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

FORM-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

FORM-elementillä merkitään lomakkeet.

Merkkaus: <form action="..."> ... </form>
Sallittu sijainti: blockquote | body | button | dd | del | div | fieldset | ins | li | map | noscript | object | td | th
Sallittu sisältö: address | blockquote | del | div | dl | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hr | ins | noscript | ol | p | pre | script | table | ul
Attribuutit: accept | accept-charset | action | enctype | method | onreset | onsubmit |yleiset attribuutit

FORM-elementti ei saa välittömästi sisältää tekstiä tai rivitason elementtejä.

FORM-elementin attribuutit

FORM-elementin pakollisella ACTION-attribuutilla määritetään lomakkeella kerättyjen tietojen kohde, eli minne tiedot lähetetään. Attribuutin arvoksi annetaan lomakekäsittelijän osoite (URI-tietotyyppi). Osoitteen protokolla, sekä METHOD- ja ENCTYPE -attribuuttien arvot määräävät tiedon lähettämistavan.

METHOD-attribuutti hyväksyy kaksi arvoa:

Seikkaperäisempiä tietoja metodien eroista: Methods GET and POST in HTML forms - what's the difference?

ENCTYPE-attribuutti määrittää lomaketietojen koodaustavan (ContentType-tietotyyppi). HTML-suositus määrittelee attribuutille kaksi arvoa:

Lisätietoja lomaketietojen sisältötyypistä HTML 4 -suosituksen kohdassa 17.13.4 Form content types.

ACCEPT-attribuutilla voidaan ilmoittaa lomakekäsittelijän hyväksymät sisältötyypit (ContentTypes-tietotyyppi). Tieto on tarkoitettu asiakasohjelmien hyödynnettäväksi.

ACCEPT-CHARSET-attribuutilla voidaan ilmoittaa lomakekäsittelijän hyväksymät merkistöt (Charsets-tietotyyppi). Tieto on tarkoitettu asiakasohjelmien hyödynnettäväksi.

FORM-elementillä on myös kaksi ominaista tapahtuma-attribuuttia, joiden arvoksi annetaan ohjelmointikoodia (Script-tietotyyppi), jonka asiakasohjelma suorittaa havaittuaan määritetyn tapahtuman:

Huomiot

Tapahtuma-attribuuttien käyttö edellyttää käytetyn skriptikielen ilmoittamista META-elementin HTTP-EQUIV-attribuutilla. Esimerkiksi JavaScript seuraavasti:

<meta
 http-equiv="Content-Script-Type"
 content="text/javascript" />
Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit