Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

H1-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

H1-elementillä (first level heading) merkitään dokumentin sisällön, niin sanotun leipätekstin pääotsikko. Elementin luku (1) kuvaa otsikon tärkeystasoa, joita on kaikkiaan kuusi (H1-H6). On suositeltavaa, että jokainen dokumentti sisältäisi yhden ensimmäisen tason otsikon.

Merkkaus: <h1> ... </h1>
Sallittu sijainti: blockquote | body | button | dd | del | div | fieldset | form | ins | li | map | noscript | object | td | th
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: yleiset attribuutit

Huomiot

Otsikkoelementit poikkeuksellisina lohkotason elementteinä eivät saa sisältää lohkotason elementtejä.

Virheellinen käyttö

Otsikkoelementteihin liittyy kahdenlaista virheellistä käyttöä, jotka kummatkin juontavat elementtien oletusulkomuodosta:

Otsikkotasojen oletusulkomuoto

Selaimet esittävät otsikkotasot tärkein isommalla -periaatteella, jolloin varsinkin ääripäiden oletusulkomuodot saattavat häiritä.

Elementtien oletusulkomuoto ei kuitenkaan saa vaikuttaa elementtien valintakriteerinä. Ulkomuodolliset tekijät kuten kirjasinkoot kuuluvat tyyliehdotuksien piiriin.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit