Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

H2-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

H2-elementillä (second level heading) merkitään dokumentin alaotsikoita. Elementin luku (2) kuvaa otsikon tärkeystasoa, joita on kaikkiaan kuusi (H1-H6).

Merkkaus: <h2> ... </h2>
Sallittu sijainti: blockquote | body | button | dd | del | div | fieldset | form | ins | li | map | noscript | object | td | th
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: yleiset attribuutit

Huomiot

Otsikkoelementit poikkeuksellisina lohkotason elementteinä eivät saa sisältää lohkotason elementtejä.

Virheellinen käyttö

Asiaa käsitellään H1-elementin yhteydessä.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit