Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

HTML-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

HTML-elementti on dokumentin emoelementti, jonka sisälle pesiytyy kaikki muu dokumentin sisältämä informaatio dokumenttityyppimäärittelyjä lukuun ottamatta.

Merkkaus: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> ... </html>
Sallittu sijainti: -
Sallittu sisältö: head ja sitä seuraava body
Attribuutit: id | kansainvälistymisattribuutit | xmlns

Huomiot

HTML-elementti merkitään ensimmäiseksi elementiksi heti versioilmoituksen jälkeen. Elementti sisältää (ainoastaan ja pakollisina) kaksi muuta elementtiä: deklaratiivisen tunniste osuuden (HEAD), joka pääasiassa sisältää tietoa itse dokumentista, sekä dokumentin rungon (BODY), jonka asiakasohjelma tulkitsee käyttäjälle. Elementtien tulee esiintyä edellä mainitussa järjestyksessä.

HTML-elementin attribuutit

HTML-elementtiin kuuluu sille pakollinen XMLNS-attribuutti arvoineen, joka määrittelee XML-sanaston. XHTML 1.0:ssa attribuutin arvoksi voidaan antaa vain seuraava URI: http://www.w3.org/1999/xhtml.

Muut HTML-elementin attribuutit kuuluvat yleisiin attribuutteihin ja ovat valinnaisia. Kansainvälistymisattribuuttien (internationalization attributes) kieliattribuuteilla LANG ja XML:LANG ilmoitetaan dokumentin kieli ja DIR-attribuutilla tekstin suunta. Esim. suomenkielinen dokumentti:

<html
 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 lang="fi"
 xml:lang="fi"
 dir="ltr">
...
</html>

Kieli-ilmoituksessa käytetään kumpaakin, sekä HTML:n LANG-, että XML:n XML:LANG -attribuuttia ilmoittamaan dokumentin pääkieli. Mahdolliset muunkieliset kohdat merkitään erikseen. DIR-attribuutti on esimerkissämme tarpeeton, koska tekstin oletussuunta on tuo ilmoitettu (vasemmalta oikealle, ltr = left to right).

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit