Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

I-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

I-elementillä (italic text) pyydetään asiakasohjelmaa kursivoimaan elementin tekstisisältö.

Merkkaus: <i> ... </i>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | button | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | object | p | pre | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: yleiset attribuutit

Huomiot

I-elementti sopii joko tehokeinoksi tai jonkun itse määritetyn rakenteen merkitsemiseksi, esim. tapauksiin joihin ei löydy sopivaa fraasielementtiä.

Virheellinen käyttö

I-elementtiä käytetään väärin, jos sillä korvataan rakenteellista tai semanttista tietoa välittävä elementti, esim. joku fraasielementti, tyypillisesti EM tai CITE.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit