Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

INPUT-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

INPUT-elementillä merkataan erityyppisiä lomakkeen syötekenttiä, kuten valintaruutuja, tekstikenttiä, toimintanappeja, yms.

Merkkaus: <input ... />
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | object | p | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: sisällötön
Attribuutit: accept | alt | checked | disabled | | kohdistusattribuutit | maxlength | name | onchange | onselect | readonly | size | src | type | usemap | value | yleiset attribuutit

INPUT-elementin attribuutit

INPUT-elementin tiedot lähetetään eteenpäin nimi/arvo (NAME/VALUE) -pareina:

Elementin TYPE-attribuutilla määrittelemme minkä tyyppisestä syöttökentästä on kyse. Mahdolliset arvot ovat:

CHECKED-attribuutilla (checked="checked") voidaan asettaa valintaruutujen ja -nappien (checkbox ja radio -tyyppejä) alkuarvo valituksi. Katso valintanappiesimerkkiä.

SIZE-attribuutilla voimme ehdottaa kentälle leveyttä. Leveys annetaan kuvapisteinä, paitsi teksti- ja salasanakentissä (text ja password -tyyppejä), jossa annettu arvo (CDATA-tietotyyppi) tarkoittaa kentän merkkien määrää. Katso tekstikenttäesimerkkiä.

MAXLENGTH-attribuutilla voidaan asettaa teksti- ja salasanakenttiin (text ja password -tyyppisiin) syötettävien merkkien yläraja. Attribuutin arvoksi annetaan merkkien määrä (Number-tietotyyppi). Katso salasanakenttäesimerkkiä.

DISABLED-attribuutilla (disabled="disabled") voidaan kenttä asettaa pois käytöstä. Tällöin käyttäjä ei voi muuttaa kentän arvoa, eikä lähetettyyn lomakedataan sisällytetä kentän tietoja. Kentän tilaan voidaan vaikuttaa skripteillä. Katso DISABLED-attribuutin testisivua.

READONLY-attribuutilla (readonly="readonly") voidaan kenttä asettaa vain luku -tilaan. Tällöin käyttäjä ei voi muuttaa kentän arvoa, mutta lähetettyyn lomakedataan sisällytetään kentän tiedot. Attribuutti koskee teksti- ja salasanakenttiä (text ja password -tyyppejä). Kentän tilaan voidaan vaikuttaa skripteillä. Katso READONLY-attribuutin testisivua.

SRC-attribuutilla (source, lähde) viitataan graafisen lähetyspainikkeen (image-tyypin) kuvatiedostoon. Attribuutin arvoksi annetaan kuvatiedoston osoite (URI-tietotyyppi). ALT-attribuutilla (alternate text) taas määritellään kuvalle vaihtoehtoinen teksti (CDATA-tietotyyppi), joka astuu voimaan tilanteissa, joissa asiakasohjelma ei tue kuvia ja mahdollisesti myös silloin kun selaimen käyttäjä on poistanut päältä kuvien latautumisen. Katso graafisen lähetyspainikkeen esimerkkiä.

USEMAP-attribuutilla määritellään graafinen lähetyspainikke (image-tyyppi) asiakaspuolen kuvakartaksi (client side image map), jolloin karttamääritykset löytyvät MAP-elementistä. Attribuutin arvoksi annetaan MAP-elementin osoite (URI), yleensä yhteensopivuussyistä samasta dokumentista löytyvä kohdeankkuri (esim. usemap="#MunKartta"). Katso USEMAP-attribuutin testisivua.

ACCEPT-attribuutilla voidaan tiedostonlähetyskentässä (file-tyyppi) ilmoittaa lomakekäsittelijän hyväksymät sisältötyypit (ContentTypes-tietotyyppi). Tieto on tarkoitettu asiakasohjelmien hyödynnettäväksi. Lisätietoja: Filtering (through a file type filter).

Kohdistusattribuuttien lisäksi INPUT-elementti hyväksyy kaksi lomaketapahtuma-attribuuttia, joiden arvoksi annetaan ohjelmointikoodia (Script-tietotyyppi), jonka asiakasohjelma suorittaa havaittuaan määritetyn tapahtuman:

Huomiot

Tapahtuma-attribuuttien käyttö edellyttää käytetyn skriptikielen ilmoittamista META-elementin HTTP-EQUIV-attribuutilla. Esimerkiksi JavaScript seuraavasti:

<meta
 http-equiv="Content-Script-Type"
 content="text/javascript" />
Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit