Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

INS-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

INS-elementti (inserted text) mahdollistaa dokumenttiin lisättyjen osien merkitsemisen.

Merkkaus: <ins> ... </ins>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | blockquote | body | button | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | form | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | map | noscript | object | p | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | blockquote | br | button | cite | code | del | dfn | div | dl | em | fieldset | form | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hr | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | ol | p | pre | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | table | textarea | tt | ul | var
Attribuutit: cite | datetime | yleiset attribuutit

Huomiot

INS-elementti luokittuu, joko lohko- tai tekstitason elementiksi sisältönsä perusteella. Elementtiä voidaan siis käyttää merkitsemään lohko-, tai rivitason sisältöä, kunhan sitä käytetään kummassakin tapauksessa tasoluonteensa mukaisesti.

INS-elementin attribuutit

INS-elementillä on kaksi ominaista attribuuttia. CITE-attribuuttia käytetään ilmoittamaan lisäyksen syy, jolloin attribuutin arvoksi annetaan URI, josta syy ilmenee. DATETIME-attribuutilla taas voidaan ilmoittaa lisäyksen ajankohta antamalla attribuutin arvoksi ISO 8601 -standardin mukainen aikaformaatti (Datetime-tietotyyppi).

Esimerkki

Esimerkki TITLE-attribuutilla vahvistetusta INS-elementistä, joka viittaa lisäyksen syynä Jukka Korpelan tekijänoikeusfakkiin:

<p>
 Tekijänoikeusmerkintä teoksessa on tarpeeton.
 <ins
 title="Selventävä kehitysmaita koskeva lisäys."
 cite="http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/tekoik.html#copyright"
 datetime="2003-12-18T17:56:30Z">
 Tekijänoikeusmerkintä saattaa kuitenkin olla tarpeellinen, kun
 on kyse Suomessa tehdyn teoksen tekijänoikeussuojasta kehitysmaissa.
</ins></p>

Esimerkissämme INS-elementti luokittuu tekstitason elementiksi, koska se pesii P-elementissä, eli lohkotason tekstikappaleessa. Mikäli taas INS-elementti olisi sijoittunut tekstikappaleen emoelementiksi, niin se olisi luokittunut lohkotason elementiksi. Selaimet tyypillisesti alleviivaavat INS-elementillä merkatun tekstin:

Doczilla ja INS-elementti.

Doczilla ja INS-elementti ominaisuuksineen.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit