Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

LINK-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

LINK-elementillä määritellään dokumenttien keskinäisiä suhteita.

Merkkaus: <link />
Sallittu sijainti: head
Sallittu sisältö: ei sisältöä
Attribuutit: charset | href | hreflang | media | rel | rev | type | yleiset attribuutit

LINK-elementin attribuutit

HREF-attribuutilla ilmoitetaan linkin osoite, eli attribuutin arvoksi annetaan URI.

CHARSET-attribuutilla voidaan ilmoittaa linkin käyttämä merkistö (Charset-tietotyyppi), kun taas HREFLANG-attribuutilla voidaan ilmoittaa linkin kieli, jolloin attribuutin arvoksi annetaan kielitunniste (LanguageCode-tietotyyppi). TYPE-attribuutilla voidaan vielä ilmoittaa linkin sisältötyyppi (ContentType -tietotyyppi).

MEDIA-attribuutilla ilmoitetaan tyyliehdotuksien yksi tai useampi (pilkulla erotettu) aiottu kohdemedia (MediaDesc), eli laitetyyppi, kuten näyttö (oletusmedia) tai tulostin, jolle tyyliehdotukset on tarkoitettu. Käyttämällä useampia LINK-elementtejä voidaan erilaisia tyyliehdotuksia kohdistaa usealle eri laitetyypille.

REL-attribuutilla (relationship) yksilöidään kohdelinkin (HREF-attribuutin arvo) linkkityyppi suhteessa dokumenttiin, kun taas REV-attribuutilla (reverse relationship) tämä suhde on käänteinen. Kummatkin attribuutit voivat esiintyä samanaikaisesti. Attribuuttien arvoksi kelpaavat linkkityypit (LinkTypes-tietotyyppi).

Esimerkit

Seuraavassa esimerkkiparissa, jossa ensimmäisessä esiintyvät kaikki LINK-elementin ominaiset attribuutit, pyritään myös hahmottamaan dokumenttien välisiä suhteita REL- ja REV-attribuuttien avulla. Ensimmäinen LINK-elementti sijaitsee kuvitteellisessa dokumentissa nimeltä eka:

<link 
 href="toka"
 charset="ISO-8859-1"
 hreflang="fi"
 type="text/html"
 media="projection"
 rel="next"
 rev="start" />

Jolloin koodimme ilmoittaa seuraavat asiat:

 1. linkin kohde löytyy osoitteesta toka
 2. sen merkistö on länsi- ja pohjoiseurooppalainen Latin-1
 3. linkin pääkieli on suomi
 4. kyseessä on HTML-tiedosto
 5. linkki on tarkoitettu projektorille
 6. linkin suhde dokumenttiimme on sarjan seuraava
 7. dokumenttimme suhde linkkiin on sarjan ensimmäinen

Vastaavasti, REL- ja REV-suhteet voitaisiin ilmaista kuvitteellisessa dokumentissa nimeltä toka seuraavasti:

<link
 href="eka"
 rel="prev"
 rev="next" ... />

Jolloin linkin suhde dokumenttiimme on sarjan edellinen ja dokumenttimme suhde linkkiin on sarjan seuraava.

Huomiot

Yleisellä TITLE-attribuutilla on erikoismerkitys mikäli LINK-elementillä viitataan tyylitiedostoihin:

 1. LINK-elementti ilman TITLE-attribuuttia tekee tyylitiedostosta hellittämättömän tyyliehdotuksen (persistent style sheet), esim.:

  <link
   rel="stylesheet"
   type="text/css"
   href="pers.css" />
 2. Lisäämällä LINK-elementtiin TITLE-attribuutti tyylitiedostosta tulee tekijän suosima, mutta hellittävä oletustyyliehdotus (preferred style sheet), esim.:

  <link
   rel="stylesheet"
   type="text/css"
   title="Sivuston oletustyylit"
   href="pref.css" />
 3. Lisäämällä LINK-elementtiin TITLE-attribuutti, sekä REL-attribuuttiin alternate-linkkityyppi tyylitiedostosta tulee vaihtoehtoinen tyyliehdotus (alternate style sheet), esim.:

  <link
   rel="alternate stylesheet"
   type="text/css"
   title="Sivuston vaihtoehtoiset tyylit"
   href="alt.css" />

Tällä keinolla sivujen tekijät voivat tarjota vaihtoehtoisia ulkomuotoehdotuksia sivuistaan, kunhan asiakasohjelmat tarjoavat keinon toteuttaa tyylien vaihdon. Esimerkiksi Firebirdin tyylityökalu tarjoaa määrittelemiemme tyylien lisäksi keinon poistaa tyylit kokonaan (myös hellittämättömät):

Firebirdin tyylityökalu.

Yksi mahdollinen toteutus vaihtoehtotyylien tarjoamisesta.

Useamman tyylitiedoston yhdistäminen yhdeksi tyyliehdotukseksi onnistuu määrittelemällä usealle LINK-elementille identtinen TITLE-attribuutin sisältö, esim.:

<link rel="stylesheet" title="Oletustyylit" href="taulukot.css" ... />
<link rel="stylesheet" title="Oletustyylit" href="linkit.css" ... />

Tällöin kyseiset tyylit kombinoituvat yhdeksi hellittäväksi oletustyyliehdotukseksi.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit