Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

META-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

META-elementillä upotetaan dokumenttiin metadataa, eli itse dokumenttiin tai sen ominaisuuksiin liittyvää tietoa.

Merkkaus: <meta content"..." ... />
Sallittu sijainti: head
Sallittu sisältö: ei sisältöä
Attribuutit: content | http-equiv | id | kansainvälistymisattribuutit | name | scheme

Huomiot

Metatieto ilmoitetaan aina ominaisuus/arvo -parina. Ominaisuus kuvaa tiedon luonnetta ja arvo itse tietoa. Periaatteessa META-elementti mahdollistaa minkä tahansa informaation lisäämisen dokumenttiin. Vaikka asiakasohjelmilla ei ole velvoitetta tukea metatietoa, eikä missään määritellä miten sitä tulisi tukea, niin silti metatietoa hyödyntävät erilaiset ohjelmat, kuten selaimet, palvelimet ja hakukoneet.

META-elementin attribuutit

Pakollisella CONTENT-attribuutilla (sisältö) ilmoitetaan itse tieto. NAME- (nimi) ja HTTP-EQUIV (HTTP-otsake) -attribuutteja käytetään tiedon luonteen ilmaisemiseen. SCHEME-attribuutilla voidaan vielä ilmoittaa missä muodossa tieto esiintyy. Attribuuttien sisältö on vapaasti valittavissa, kunhan tietotyyppi on CDATA.

NAME-attribuutti

Esimerkiksi dokumentin tekijä voitaisiin ilmoittaa META-elementin NAME-attribuutilla seuraavasti:

<meta lang="en" xml:lang="en"
 name="author"
 content="Doe, John"
 scheme="surname, forename" />

Muutamat hakurobotit huomioivat niille suunnatun metadatan seuraavat nimi/sisältö parit:

<meta name="description"
 content="Tältä sivulta löydät aina tuoreimmat vitsit ja kaskut!" />

<meta name="keywords"
 content="vitsi, vitsit, vitsejä, vitsikäs, jne." />

<!-- seuraa pyyntö rekisteröidä sivu,
 mutta linkkejä ei saisi seurata -->

<meta name="robots"
 content="index, nofollow" />

HTTP-EQUIV-attribuutti

HTTP-EQUIV-attribuuttia taas käytetään mm. HTTP-otsakkeiden muodostamiseen ja dokumenttikohtaisten oletustietojen määrittelemiseen. Esimerkiksi dokumentin oletus- sisältö-, tyyli- ja scriptityyppi ilmaistaan HTTP-EQUIV-attribuutin avulla. Nämä tiedot ovat sen luonteisia, että ne kannattaa oletuksenomaisesti sisällyttää mallidokumentteihin. Myös palvelin voisi generoida näistä ja vastaavista tiedoista HTTP-otsakkeita.

HTTP-EQUIV-attribuuttia voidaan myös käyttää päivittämään dokumentin sisältö. Esim. seuraava koodi pyytää selainta päivittämään dokumenttia kymmenen sekunnin välein:

<meta content="10"
 http-equiv="refresh" />

Tähän voidaan vielä yhdistää siirtyminen toiseen dokumenttiin, eli automaattinen sivusiirto.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit