Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

OBJECT-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

OBJECT-elementillä (embedded object) merkitään dokumenttiin upotetut objektit.

Merkkaus: <object>...</object>
Sallittu sijainti: address | del | div | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | head | ins | object | p
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | blockquote | br | button | cite | code | del | dfn | div | dl | em | fieldset | form | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hr | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | ol | p | param | pre | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | table | textarea | tt | ul | var
Attribuutit: archive | classid | codebase | codetype | data | declare | height | name | standby | tabindex | type | usemap | width | yleiset attribuutit

Huomiot

OBJECT-elementti on suunniteltu sellaiseksi että se mahdollistaa sisäkkäisten objektien merkkaamisen. Esimerkiksi siten, että uloimmaksi objektiksi merkataan vaikka interaktiivinen peli, keskimmäiseksi objektiksi peliä simuloiva video ja viimeiseksi objektiksi vaikka animoitu mainoskuva pelistä, jonka sisällöksi vielä voidaan merkata peliä kuvaavaa tekstiä. Asiakasohjelman tulisi esittää ensimmäinen objekti johon se kykenee ja jättää muut huomioimatta. Mikäli asiakasohjelma ei syystä tai toisesta kykene esittämään yhtään merkattua objektia, niin sen on esitettävä elementin sisältö. Lisätietoja HTML 4 -suosituksen kohdassa 13.3.1 Rules for rendering objects.

Elementillä on huono asiakasohjelmatuki. Kirjoitusajankohtana (09/2004) tekijän tiedossa ei ole ainoatakaan asiakasohjelmaa, joka tukisi OBJECT-elementtiä hyvin.

OBJECT-elementin attribuutit

OBJECT-elementillä ei ole pakollisia attribuutteja. Käytettävät attribuutit riippuvat upotetusta objektista.

Upotettavaan tiedostoon viitataan DATA-attribuutilla, jonka arvoksi annetaan objektin URI. DATA-attribuuttia voidaan täydentää, tai se voidaan korvata CLASSID-attribuutilla, jolla viitataan toteuttavaan mekanismiin (myös URI).

TYPE- ja CODETYPE-attribuuteilla määritellään tiedostojen sisältötyyppejä (ContentType-tietotyyppi). TYPE-attribuutin arvo koskee DATA-attribuutin tietotyyppiä ja CODETYPE-attribuutin arvo taas CLASSID-attribuuttia. TYPE-attribuutti astuu voimaan, mikäli CODETYPE-attribuuttia ei määritetä.

ARCHIVE-attribuutilla voidaan määritellä objektiin liittyvien arkistotiedostojen sijainteihin. Arvoksi annetaan välilyönneillä erotettuja osoitteita (UriList-tietotyyppi).

CODEBASE-attribuutilla voidaan määritellä objektitietojen kantaosoite (URI), johon DATA-, CLASSID- ja ARCHIVE-attribuuttien suhteelliset osoitteet suhteutetaan.

STANDBY-attribuutilla voidaan määritellä tekstiviesti joka esitetään kunnes objekti on latautunut. Arvoksi kelpaa Text-tietotyyppi.

DECLARE-attribuutilla (declare="declare") voidaan OBJECT-elementistä tehdä vain objekti-ilmoitus. Tällöin objektia ei käynnistetä ennen kuin siihen viitataan muualta.

TABINDEX-attribuutilla voidaan määritellä objektille numeerinen arvo (Number-tietotyyppi), aina nollasta ylöspäin, jolla vaikutetaan dokumentin tabulointijärjestykseen. Tabulointijärjestys määrittelee missä järjestyksessä elementit saavat kohdistuksen kun navigointi tapahtuu sarkainnäppäimellä. Pienempi arvo (ykkösestä lähtien) on etusijalla, viimeisenä tulevat arvolla 0 (nolla) ja/tai ilman määritystä olevat elementit. Tasa-arvoisuus ratkaistaan elementtien luonnollisella järjestyksellä. Voit tarkistaa asiakasohjelmasi TABINDEX-attribuutin tuen testisivun avulla.

NAME-attribuutilla voidaan määritellä objektille (yhteensopivuussyistä ID-tietotyypin mukainen) lomakekontrollinimi.

WIDTH- ja HEIGHT -attribuuteilla voidaan ilmoittaa objektin leveys ja korkeus. Arvoksi kelpaa Length-tietotyyppi, jolloin sekä kuvapisteet (koskevat kuvan mittasuhteita) että prosenttiluvut (koskevat käytettävissä olevaa tilaa) ovat sallittuja.

USEMAP-attribuutilla määritellään objekti kuvakartaksi (image map), jolloin karttamääritykset löytyvät MAP-elementistä . Attribuutin arvoksi annetaan MAP-elementin osoite (URI), yleensä yhteensopivuussyistä samasta dokumentista löytyvä kohdeankkuri (esim. usemap="#MunKartta").

Esimerkkejä

Upotettu kuvatiedosto

Seuraavassa yksinkertaisessa esimerkissä dokumenttiin pyydetään kuva:

<div>
<object
 width="327"
 height="288"
 data="../../images/valtti1.gif"
 type="image/gif">
<p>Tämän kappaleen tulisi astua voimaan mikäli objektia,
 syystä tai toisesta, ei voida esittää.</p>
</object>
</div>

Esimerkkikoodissamme objekti on varmistettu tekstikappaleella, jonka tulisi astua voimaan mikäli asiakasohjelma ei:

Voit tarkistaa yo. koodin asiakasohjelmatuen upotetun kuvan testisivulla.

Upotettu dokumentti

Seuraavassa esimerkissä upotetaan dokumentti dokumenttiin:

<div>
<object data="../../avut/tekstit/faq.htm"
 type="text/html"
 height="300"
 width="400">
<a
 href="../../avut/tekstit/faq.htm">Usein kysyttyjä kysymyksiä</a>.
</object>
</div>

Esimerkkikoodissamme objekti on varmistettu linkillä, jonka tulisi astua voimaan mikäli asiakasohjelma ei kykene esittämään upotettua tiedostoa. Voit tarkistaa yo. koodin asiakasohjelmatuen upotetun dokumentin testisivulla.

Upotettu vektorigrafiikka

Seuraavassa esimerkissä upotetaan dokumenttiin SVG-tiedosto:

<div style="width:200px;height:200px">
<object
 width="100%"
 height="100%"
 data="zebra.svg"
 type="image/svg+xml">
  <a
  href="zebra.svg">Lataa
  <abbr
  title="Scalable Vector Graphics"
  lang="en"
  xml:lang="en">SVG</abbr>-kuva!</a>
</object>
</div>

Esimerkkikoodissamme objekti on sijoitettu 200 × 200 -kokoisen lohkon sisälle ja sille on esimerkin vuoksi pyydetty kaikki käytössä oleva tila (100% × 100%). Voit tarkistaa yo. koodin asiakasohjelmatuen upotetun vektorigrafiikan testisivulla.

Muita esimerkkejä

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit