Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

OPTION-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

OPTION-elementillä määritellään valikkokentän tai valintaluettelon (SELECT-elementin) vaihtoehto.

Merkkaus: <option> ... </option>
Sallittu sijainti: optgroup | select
Sallittu sisältö: PCDATA
Attribuutit: disabled | label | selected | value | yleiset attribuutit

Attribuutit

VALUE-attribuutilla määritellään lomakkeessa lähetetyn vaihtoehdon arvo (CDATA-tietotyyppi), joka yhdistetään SELECT-elementin NAME-attribuutin arvoon. Elementin sisältö astuu voimaan mikäli VALUE-attribuuttia ei käytetä.

LABEL-attribuutilla voidaan määritellä vaihtoehdolle (elementin sisältöä tyypillisesti lyhyempi) esitettävä selite (Text-tietotyyppi). Elementin sisältö astuu voimaan mikäli LABEL-attribuuttia ei käytetä. Katso LABEL-attribuutin testisivua.

SELECTED-attribuutilla (selected="selected") voidaan esivalita joku vaihtoehto, tai useampikin, jos kyseessä on valintaluettelo. Esimerkki SELECTED-attribuutin käytöstä löytyy DISABLED-attribuutin testisivulla.

DISABLED-attribuutilla (disabled="disabled") vaihtoehto voidaan alustavasti asettaa pois käytöstä. Tällöin käyttäjä ei voi valita kyseistä vaihtoehtoa, eikä sitä sisällytetä lähetettyyn lomakedataan. Kentän tilaan voidaan vaikuttaa skripteillä. Katso DISABLED-attribuutin testisivua.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit