Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

P-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

P-elementillä (paragraph) merkitään dokumentin tekstikappaleet.

Merkkaus: <p> ... </p>
Sallittu sijainti: blockquote | body | button | dd | del | div | fieldset | form | ins | li | map | noscript | object | td | th
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: yleiset attribuutit

Huomiot

P-elementti poikkeuksellisena lohkotason elementtinä ei saa sisältää lohkotason elementtejä.

Virheellinen käyttö

P-elementin oletusulkomuoto (rivinvaihto ja tyhjä rivi kappaleen perään) selaimissa on johtanut jopa siihen, että elementti mielletään kappaleenvaihtokomennoksi, jota voi surutta käyttää aina kun tahdotaan dokumenttiin hiukan tyhjää tilaa. Tähän on myös tahattomasti vaikuttanut aikaisempien HTML-versioiden sallima merkkaustapa, joissa elementin lopputagin merkkaaminen oli valinnaista.

Myös graafiset nk. WYSIWYG-editorit käyttävät P-elementtiä tyhjän tilan tekemiseen mm. seuraavasti:

<p>&nbsp;</p>

Yo. merkkaus on muodollisesti validia koodia, mutta se välittää väärää tietoa dokumentin rakenteesta. Ulkomuodolliset tekijät, kuten tyhjä tila, tai P-elementin ulkomuoto alamarginaalein, kuuluvat tyyliehdotuksien piiriin.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit