Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

PRE-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

PRE-elementillä (preformatted text) merkitään tekstimuotoilua sisältävät lohkot.

Merkkaus: <pre> ... </pre>
Sallittu sijainti: blockquote | body | button | dd | del | div | fieldset | form | ins | li | map | noscript | object | td | th
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | br | button | cite | code | dfn | em | i | input | kbd | label | map | q | samp | script | select | span | strong | textarea | tt | var
Attribuutit: xml:space | yleiset attribuutit

Huomiot

PRE-elementillä pyydetään visuaalisia asiakasohjelmia säilyttämään tyhjän tilan käyttö rivinvaihtoineen. Lisäksi elementillä pyydetään selainta käyttämään sen asetuksissa määritettyä tasaleveyksistä kirjasintyyppiä, jotta tekstimuotoilun tulos olisi mahdollisimman yhdenmukainen.

Elementti on varsin hyödyllinen tapauksissa joissa tyhjä tila on merkityksellistä, kuten runon tai lähdekoodin esittämisessä.

PRE-elementin attribuutit

Yleisten attribuuttien lisäksi PRE-elementti hyväksyy XML:SPACE -attribuutin, jonka ainoa sallittu arvo on preserve. Tällä pyydetään myös XML-sovelluksia säilyttämään elementin sisältämän tyhjän tilan.

Esimerkki

Seuraavassa koodissa hieman taiteillaan merkeillä:

<pre xml:space="preserve">
__ __ ___ __ 
\ V  V / '_ \
 \_/\_/| .__/
       |_|   
</pre>

Tekstitaiteilu säilyttää muotonsa vain PRE-elementin ansiosta:

__ __ ___ __ 
\ V  V / '_ \
 \_/\_/| .__/
       |_|   
Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit