Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

SCRIPT-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

SCRIPT-elementillä yhdistetään dokumenttiin tulkattavaa ohjelmointikoodia, eli scriptiä.

Merkkaus: <script type="..."> ... </script>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | blockquote | body | button | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | form | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | head | i | ins | kbd | label | legend | li | map | noscript | object | p | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA
Attribuutit: id | charset | defer | src | type | xml:space

Huomiot

SCRIPT-elementillä voidaan joko tuottaa scriptejä ulkoisista tiedostoista tai ne voidaan upottaa suoraan dokumenttiin. Elementin tietotyyppisisältö on XHTML-dokumenteissa muuttunut (HTML:n CDATA:sta) PCDATA:ksi, jolloin merkkauskielen kontrollimerkeillä on erikoismerkitys.

SCRIPT-elementin attribuutit

Pakollisella TYPE-attribuutilla ilmoitetaan scriptin sisältötyyppi, kuten text/javascript tai text/vbscript (ContentType-tietotyyppi), eli mitä scriptikieltä ollaan käyttämässä. TYPE-attribuutin arvo ohittaa META-elementillä tai HTTP-otsakkeella ilmoitetun oletusscriptikielen.

XML:SPACE-attribuutti, jonka ainoa sallittu arvo on preserve, pyytää XML-sovelluksia säilyttämään elementin sisältämän tyhjän tilan.

Seuraavat attribuutit koskevat ulkoisia scriptejä:

Esimerkit

Esimerkkejä ja muuta scriptien käyttöön liittyvää hyödyllistä tietoa löytyy johdannosta JavaScriptin käyttöön Web-sivuilla.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit