Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

SELECT-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

SELECT-elementillä merkitään lomakkeen valikkokenttä.

Merkkaus: <select> ... </select>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | legend | li | object | p | pre | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: optgroup | option
Attribuutit: disabled | multiple | name | onblur | onchange | onfocus | size | tabindex | yleiset attribuutit

SELECT-elementti tulee sisältää vähintään yhden OPTGROUP- tai OPTION-elementin.

SELECT-elementin attribuutit

NAME-attribuutilla nimetään valikkokenttä antamalla sille tunnus (CDATA-tietotyyppi), jota sitten palvelinpuolella käytetään kentän tunnistamiseen. Valikkokentän nimeen yhdistyy arvo OPTION-elementin kautta.

Oletusarvoisesti valikkokenttä sallii vain yhden valinnan. MULTIPLE-attribuutti (multiple="multiple") kumoaa tämän tekemällä kentästä valintaluettelon, jossa sallitaan useampi valinta. SIZE-attribuutilla taas voidaan pyytää selainta asettamaan näkyväksi tietty määrä valintaluettelon vaihtoehtoja. Attribuutin arvoksi annetaan vaihtoehtojen määrä (Number-tietotyyppi). Katso valintaluettelon esimerkkiä.

DISABLED-attribuutilla (disabled="disabled") voidaan valikkokenttä asettaa pois käytöstä. Tällöin käyttäjä ei voi muuttaa kentän arvoa, eikä lähetettyyn lomakedataan sisällytetä kentän tietoja. Kentän tilaan voidaan vaikuttaa skripteillä. Katso DISABLED-attribuutin testisivua.

Kohdistustapahtumamäärityksien (ONFOCUS ja ONBLUR) lisäksi SELECT-elementti hyväksyy ONCHANGE-lomaketapahtuma-attribuutin, jonka arvoksi annetaan myös ohjelmointikoodia (Script-tietotyyppi). Asiakasohjelma suorittaa attribuutin arvon havaittuaan ONCHANGE-tapahtuman, eli kun kentän arvo on muuttunut (kohdistuksen siirryttyä). Katso ONCHANGE-attribuutin testisivua.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit