Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

SUP-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

SUP-elementillä (superscript) merkitään yläindeksit.

Merkkaus: <sup> ... </sup>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | button | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | object | p | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: yleiset attribuutit

Esimerkki

Jotkut kirjoitusjärjestelmät vaativat indeksejä oikeanlaiseen ilmaisuun, esim. ranska ja englanti:

<p lang="en" xml:lang="en">
<span lang="fr" xml:lang="fr">M<sup>lle</sup> Petit</span>
did not qualify for the 104<sup>th</sup> Open Tournament.</p>

Esimerkki tulostuu seuraavasti:

Mlle Petit did not qualify for the 104th Open Tournament.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit