Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

TD-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

TD-elementillä (table data cell) merkitään taulukon rivien solut.

Merkkaus: <td> ... </td>
Sallittu sijainti: tr
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | blockquote | br | button | cite | code | del | dfn | div | dl | em | fieldset | form | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hr | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | ol | p | pre | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | table | textarea | tt | ul | var
Attribuutit: abbr | align | axis | char | charoff | colspan | headers | rowspan | scope | valign | yleiset attribuutit

TD-elementin attribuutit

COLSPAN- ja ROWSPAN-attribuuteilla yhdistetään soluja. COLSPAN yhdistää soluja vaakasuunnassa (saraketasolla) ja ROWSPAN taas pystysuunnassa (rivitasolla). Attribuuttien arvoksi annetaan kierrätettävien solujen määrä (Number-tietotyyppi, oletusarvo on yksi). Esimerkiksi seuraava määritys: <td rowspan="4"></td> ulottaisi itsensä neljän rivin mittaiseksi edellyttäen, että sarakkeessa on sille tarpeeksi tilaa.

Huomioi, että näiden attribuuttien yhteydessä ei merkitä puuttuvia soluja ollenkaan. COLSPAN- ja ROWSPAN-attribuutteja käytettäessä on laskettava tarkkaan kierrätettävien sarakkeiden tai rivien määrä suhteessa taulukosta löytyvään tilaan. Esimerkkinä kaksirivinen ja neljäsarakkeinen taulukko, jossa toisen rivin kolme ensimmäistä solua on yhdistetty:

<table border="1">
<tr>
<td>Solu 1</td><td>Solu 2</td>
<td>Solu 3</td><td>Solu 4</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Solut 1 - 3</td>
<td>Solu 4</td>
</tr>
</table>

Esimerkkikoodimme tulostuu dokumenttiin seuraavasti:

Solu 1Solu 2 Solu 3Solu 4
Solut 1 - 3 Solu 4

Arvolla nolla on erikoismerkitys COLSPAN- ja ROWSPAN-attribuuttien yhteydessä:

Mikäli taulukossa ei ole eksplisiittisiä sarake- tai riviryhmiä, niin silloin taulukko koostuu implisiittisesti yhdestä sarake- ja riviryhmästä, jolloin yhdistyminen ulottuu aina taulukon loppuun asti. Mutta on parempi itse laskea yhdistettävien solujen määrä, sillä tällä ominaisuudella on heikko asiakasohjelmatuki.

ABBR-attribuutin arvoksi voidaan antaa lyhennelmä solun sisällöstä (Text-tietotyyppi). Tämä mahdollistaa esim. tilan puutteessa lyhennelmän esittämisen solun sisällön sijaan.

AXIS-attribuutilla voidaan määritellä solut kuuluvaksi yhteen tai useampaan kategoriaan. Arvoksi annetaan vapaasti valittava kategorian nimi tai pilkuilla erotettuja kategorianimiä (CDATA-tietotyyppi). Tämä mahdollistaa esim. ohjelmallisen vuorovaikutuksen taulukon kanssa.

HEADERS-attribuutilla voidaan viitata solun otsikkosoluihin. Se tapahtuu antamalla attribuutille arvoksi otsikkosolun tai otsikkosolujen (yleisellä ID-attribuutilla määritetyt ja välilyönnillä erotetut, IDREFS-tietotyyppi) yksilölliset tunnisteet. Tämä mahdollistaa esim. sen, että otsikkosolu(t) voidaan lukea ennen varsinaista datasolua.

SCOPE-attribuutti on yksinkertaisempi vaihtoehto HEADERS-attribuutille. Attribuutilla kerrotaan solun otsikkotietojen ulottuvuus seuraavilla arvoilla:

Tasausattribuutit

Elementin loput ominaiset attribuutit koskevat solujen sisällön tasausta.

ALIGN-attribuutti määrittelee datan vaakasuoran kohdistumisen solun sisällä. Sallitut arvot ovat:

CHAR-attribuutilla voimme vaihtaa vaakasuoran tasauksen oletusmerkkiä. Arvoksi käy yksittäinen kirjainmerkki (Character-tietotyyppi). CHAROFF-attribuutilla voidaan määritellä tasausmerkin sijainti. Arvo (Length-tietotyyppi) voidaan antaa kuvapisteinä (reunasta), tai prosentteina (solun leveydestä).

VALIGN-attribuutti määrittelee datan pystysuoran kohdistumisen solun sisällä. Sallitut arvot ovat:

Huomiot

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit