Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

TEXTAREA-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

TEXTAREA-elementillä määritellään monirivinen tekstinsyöttökenttä.

Merkkaus: <textarea rows="..." cols="..."></textarea>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | object | p | pre | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA
Attribuutit: cols | disabled | | kohdistusattribuutit | name | onchange | onselect | readonly | rows | yleiset attribuutit

TEXTAREA-elementin attribuutit

Elementin tiedot lähetetään eteenpäin nimi/arvo-pareina. NAME-attribuutilla nimeämme tekstinsyöttökentän antamalla sille tunnuksen (CDATA-tietotyyppi), jota sitten palvelinpuolella käytetään kentän tunnistamiseen. Kentän arvo taas määrittyy käyttäjän syötteestä, tai elementin pelkästä tekstistä ja mahdollisista merkkiviittauksista koostuvasta oletussisällöstä.

Elementin pakollisilla ROWS- ja COLS-attribuuteilla määritellään kentän näkyvä koko riveinä ja sarakkeina. Attribuuttien arvoksi annetaan rivien ja sarakkeiden määrä (Number-tietotyyppi). ROWS määrittelee kentän korkeuden näkyvinä riveinä ja COLS kentän leveyden riville kirjoitettavien merkkien lukumääräänä. Nämä attribuutit ovat puhtaasti esityksellisiä, eli ne eivät mitenkään rajoita, eivätkä saisikaan rajoittaa syötettävän tekstin määrää.

DISABLED-attribuutilla (disabled="disabled") voidaan kenttä asettaa pois käytöstä. Tällöin käyttäjä ei voi muuttaa kentän arvoa, eikä lähetettyyn lomakedataan sisällytetä kentän tietoja. Kentän tilaan voidaan vaikuttaa skripteillä. Katso DISABLED-attribuutin testisivua.

READONLY-attribuutilla (readonly="readonly") voidaan kenttä asettaa vain luku -tilaan. Tällöin kentän arvo ei ole käyttäjän muutettavissa, mutta lähetettyyn lomakedataan sisällytetään kentän tiedot. Kentän tilaan voidaan vaikuttaa skripteillä. Katso READONLY-attribuutin testisivua.

Kohdistusattribuuttien lisäksi TEXTAREA-elementti hyväksyy myös kaksi lomaketapahtuma-attribuuttia, joiden arvoksi annetaan ohjelmointikoodia (Script-tietotyyppi), jonka asiakasohjelma suorittaa havaittuaan määritetyn tapahtuman:

Huomiot

Tapahtuma-attribuuttien käyttö edellyttää käytetyn skriptikielen ilmoittamista META-elementin HTTP-EQUIV-attribuutilla. Esimerkiksi JavaScript seuraavasti:

<meta
 http-equiv="Content-Script-Type"
 content="text/javascript" />
Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit