Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

TH-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

TH-elementillä (table header cell) merkitään taulukon rivien otsikkosolut.

Merkkaus: <th> ... </th>
Sallittu sijainti: tr
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | blockquote | br | button | cite | code | del | dfn | div | dl | em | fieldset | form | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hr | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | ol | p | pre | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | table | textarea | tt | ul | var
Attribuutit: abbr | align | axis | char | charoff | colspan | headers | rowspan | scope | valign | yleiset attribuutit

TH-elementin attribuutit

TH-elementin attribuutteja käsitellään TD-elementin yhteydessä, koska elementit ovat tältä osin identtisiä.

Esimerkki

Esimerkkitaulukko sisältää sekä datasoluja että otsakesoluja:

<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="1">
<caption>Web-kuvaformaattien vertailu</caption>
  <tr>
   <th scope="col">Ominaisuus</th>
   <th id="p"><abbr>PNG</abbr></th>
   <th id="j"><abbr>JPG</abbr></th>
   <th id="g"><acronym>GIF</acronym></th>
  </tr>
  <tr>
   <td scope="row" id="vt">Värituki</td>
   <td headers="p vt">48-bittinen</td>
   <td headers="j vt">24-bittinen</td>
   <td headers="g vt">8-bittinen</td>
  </tr>
</table>

Tyypillisesti selaimet näyttävät otsikkosolujen sisällön korostettuna ja keskitettynä:

Tyypillinen taulukon esitystapa.

Huomiot

TD-elementtiä tulisi käyttää mikäli solu sisältää, sekä otsikko-, että sisältötietoa.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit