Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

TR-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

TR-elementillä (table row) merkitään taulukon rivit.

Merkkaus: <tr> ... </tr>
Sallittu sijainti: table | tbody | tfoot | thead
Sallittu sisältö: td | th
Attribuutit: align | char | charoff | valign | yleiset attribuutit

TR-elementin attribuutit

Elementin kaikki ominaiset attribuutit koskevat rivin solujen sisällön tasausta.

ALIGN-attribuutti määrittelee datan vaakasuoran kohdistumisen rivin sisällä. Sallitut arvot ovat:

CHAR-attribuutilla voimme vaihtaa vaakasuoran tasauksen oletusmerkkiä. Arvoksi käy yksittäinen kirjainmerkki (Character-tietotyyppi). CHAROFF-attribuutilla voidaan määritellä tasausmerkin sijainti. Arvo (Length-tietotyyppi) voidaan antaa kuvapisteinä (reunasta), tai prosentteina (solun leveydestä).

VALIGN-attribuutti määrittelee datan pystysuoran kohdistumisen rivin sisällä. Sallitut arvot ovat:

Huomiot

Asiakasohjelmilla ei ole velvollisuutta tukea merkkitasausta.

Esimerkki

Katso esimerkkiä TH-elementin yhteydessä.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit