Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

UL-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

UL-elementillä (unordered list) merkitään järjestämättömät listat, eli luetelmat joiden lista-alkioiden järjestyksellä ei ole merkitystä.

Merkkaus: <ul> ... </ul>
Sallittu sijainti: blockquote | body | button | dd | del | div | fieldset | form | ins | li | map | noscript | object | td | th
Sallittu sisältö: li
Attribuutit: yleiset attribuutit

Huomiot

UL-elementillä merkitään varsinainen luettelo, mutta itse lista-alkiot (list items) merkitään LI-elementeillä, jotka ovat UL-elementin ainoa sallittu sisältö.

Esimerkki

Luetteloilla ei ole omaa otsikointisysteemiä, joten käytämme yleistä otsikkoelementtiä:

<h3>Osanottajat</h3>
<ul>
<li>Pekka</li>
<li>Kalle</li>
<li>Pentti</li>
</ul>

Yleensä selaimet sisentävät UL-elementin sisällön, sekä merkitsevät lista-alkiot luettelomerkeillä:

Mozilla ja UL-elementti.

Mozillan UL-elementin tulkinta on tavanomainen.

Luetteloiden ulkoasuehdotukset kuten luettelomerkkien ulkomuoto kuuluvat tyyliehdotuksien piiriin.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit