DISABLED-attribuutin testisivu - SELECT-elementillä

Tämän sivun lomakkeen SELECT-elementti on alustavasti kytketty pois päältä DISABLED-attribuutilla. Tällöin käyttäjän ei pitäisi voida muuttaa valintaa, eikä lähetettyyn lomakedataan sisällytetä kentän tietoja. Kentän tilaan voidaan vaikuttaa skripteillä. Voit testata attribuutin tukea kokeilemalla valikkokentän toimintaa ja/tai lähettämällä lomaketiedot palvelimelle.

Sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl"
 name="Testilomake">
<div>
<select
 name="Valikko"
 disabled="disabled">
<option value="Ei valintaa.">Valitse luku:</option>
<option value="1. luku.">1</option>
<option value="2. luku.">2</option>
</select>
<input type="submit" value="Lähetä lomaketiedot" />
</div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Muuta valikkokentän tila

Huomiot

Lomake vuorovaikuttaa seuraavanlaisen skriptin kanssa:

function on_off(){
if (document.Testilomake.Valikko.disabled==true) {
document.Testilomake.Valikko.disabled=false;
 }
else {
document.Testilomake.Valikko.disabled=true;
 }
}
Weppipakin kotisivulle