DISABLED-attribuutin testisivu - OPTION-elementillä

Tämän sivun lomakkeen 2. OPTION-elementti on alustavasti kytketty pois päältä DISABLED-attribuutilla. Tällöin käyttäjän ei pitäisi voida valita sitä, eikä sitä tule sisällyttää lähetettyyn lomakedataan. Kentän tilaan voidaan vaikuttaa skripteillä. Voit testata attribuutin tukea kokeilemalla valikkokentän toimintaa ja/tai lähettämällä lomaketiedot palvelimelle.

Sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl"
 name="Testilomake">
<div>
<select
 name="Valikko">
<option>1. valinta on käytössä.</option>
<option disabled="disabled">2. valinta on alustavasti kytketty pois käytöstä.</option>
<option selected="selected">3. valinta on käytössä ja se on esivalittu.</option>
</select>
<input type="submit" value="Lähetä lomaketiedot" />
</div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Muuta valikkokentän tila

Huomiot

Kolmannen vaihtoehdon esivalinta ei vaikuta DISABLED-attribuutin tukeen.

Lomake vuorovaikuttaa seuraavanlaisen skriptin kanssa:

function on_off() {
if (document.Testilomake.Valikko[1].disabled==true) {
document.Testilomake.Valikko[1].disabled=false;
 }
else {
document.Testilomake.Valikko[1].disabled=true;
 }
}
Weppipakin kotisivulle