DISABLED-attribuutin testisivu - INPUT-elementti

Tämän lomakkeen palautuspainike (INPUT-elementti) on alustavasti kytketty pois päältä DISABLED-attribuutilla. Sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action=""
 name="Lomake">
<div>
<a href="javascript:on_off()">Muuta painikkeen tila</a>: 
<input
 type="button"
 value="Tämä on vain testi!"
 name="Painike"
 disabled="disabled"
 onclick="alert('Painikkeen ei tulisi toimia disabloituna.')" />
</div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Muuta painikkeen tila:

Huomiot

Tämä testilomake ei lähetä tietoja minnekään. Lomake vuorovaikuttaa seuraavanlaisen skriptin kanssa:

function on_off(){
if (document.Lomake.Painike.disabled==true) {
document.Lomake.Painike.disabled=false;
 }
else {
document.Lomake.Painike.disabled=true;
 }
}
Weppipakin kotisivulle