Esimerkki ONLOAD-tapahtuma-attribuutista

Tämän sivun BODY-elementin alkutagi on seuraavanlainen:

<body
 onload="alert('OnLoad-tapahtuma havaittu!')">

Tässä esimerkissä koodi kutsuu window-olion alert-metodia kun dokumentti on latautunut asiakasohjelman työalueelle.

Weppipakin kotisivulle