Esimerkki ONRESET-tapahtuma-attribuutista

Tämän sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="javascript:void('0');"
 onreset="return confirm('Tahdotko varmasti palauttaa lomakkeen alkutilaan?')">
<div>
<input
 style="margin-bottom:1em"
 type="reset"
 value="Palauta lomake alkutilaan" /><br />
<textarea
 name="Esimerkkitekstilaatikko"
 rows="3"
 cols="40">
Lomakkeen alkutilan teksti.
</textarea></div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:


Tässä esimerkissä mitään tietoja ei lähde minnekään. Koodissa kutsutaan window-olion confirm-metodia lomakketta alkutilaan palautettaessa.

Weppipakin kotisivulle