Esimerkki ONSUBMIT-tapahtuma-attribuutista

Tämän sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl"
 onsubmit="alert('OnSubmit-tapahtuma havaittu!')">
<input
 type="submit"
 value="Lähetä lomaketiedot"
 name="VALUE-attribuutin arvo:" />
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Tässä esimerkissä koodi kutsuu window-olion alert-metodia lomaketietoja lähetettäessä, sekä lähettää yhden triviaalin nimi/arvo-parin lomaketietojen käsittelijälle.

Weppipakin kotisivulle