Esimerkki ONUNLOAD-tapahtuma-attribuutista

Tämän sivun BODY-elementin alkutagi on seuraavanlainen:

<body
 onunload="alert('OnUnLoad-tapahtuma havaittu!')">

Tässä esimerkissä koodi kutsuu window-olion alert-metodia kun dokumentti on poistunut asiakasohjelman työalueelta.

Huomiot

Eri asiakasohjelmat tulkitsevat eri tavoilla selainikkunan sulkemisen tai sivun päivittämisen, mutta dokumentti poistuu varmasti asiakasohjelman työälueelta kun siihen ladataan uusi sivu, esim. seuraamalla linkkiä.

Weppipakin kotisivulle