READONLY-attribuutin testisivu - TEXTAREA-elementillä

Tämän lomakkeen TEXTAREA-elementti on alustavasti asetettu vai luku -tilaan READONLY-attribuutilla. Voit testata attribuutin tukea yrittämällä muokataa kentän tekstiä ja/tai lähettämällä lomaketiedot palvelimelle.

Sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl"
 name="Testilomake">
<div>
<textarea
 name="Tekstialue"
 rows="6"
 cols="70"
 readonly="readonly">
Tähän tekstialueseen on lisätty READONLY-attribuutti.
Tällöin käyttäjän ei pitäisi voida muuttaa kentän arvoa,
mutta lähetettyyn lomakedataan sisällytetään kentän tiedot.
Kentän tilaan voidaan vaikuttaa skripteillä.
</textarea>
<a href="javascript:on_off()">Muuta kentän tila</a> 
<br />
<input type="submit" value="Lähetä lomaketiedot" />
</div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Muuta kentän tila

Huomiot

Lomake vuorovaikuttaa seuraavanlaisen skriptin kanssa:

//Huom. skriptissä readOnly kirjoitetaan isolla O-kirjaimella!
function on_off(){
if (document.Testilomake.Tekstialue.readOnly==true) {
document.Testilomake.Tekstialue.readOnly=false;
 }
else {
document.Testilomake.Tekstialue.readOnly=true;
 }
}
Weppipakin kotisivulle