READONLY-attribuutin testisivu - INPUT-elementti

Tämän lomakkeen toisen tekstikentän (INPUT-elementin) muokkaus on alustavasti estetty READONLY-attribuutilla. Sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl"
 name="Lomake">
<div>
Tavallinen tekstikenttä:
<input name="Teksti_1"
 value="muokattava" /><br />
READONLY-attribuutilla:
<input name="Teksti_2"
 value="vain luku"
 readonly="readonly" />
<a href="javascript:onoff()">muuta kentän tila</a>
<br />
<input type="submit" />
</div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Tavallinen tekstikenttä:
READONLY-attribuutilla: muuta kentän tila

Huomiot

Tämän lomakkeen toisen tekstikentän tiedot kuuluvat lähetettävään lomakedataan riippumatta siitä onko kentän arvoa muutettu.

Lomake vuorovaikuttaa seuraavanlaisen skriptin kanssa:

//Huom. skriptissä readOnly kirjoitetaan isolla O-kirjaimella!
function onoff(){
 if (document.Lomake.Teksti_2.readOnly==true) {
     document.Lomake.Teksti_2.readOnly=false;
 }
 else {
     document.Lomake.Teksti_2.readOnly=true;
 }
}
Weppipakin kotisivulle