Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

Yleiset tapahtuma-attribuutit

Johdanto

Tapahtuma-attribuuteilla määritellään tapahtumien käsittelijöitä (event handlers), joiden toimintaperiaate on seuraava: asiakasohjelma seuraa käyttäjän toimenpiteitä ja suorittaa attribuutin arvon havaitessaan määritetyn tapahtuman. Attribuuttien arvoksi kelpaa scripti (script-tietotyyppi).

Attribuuttien käyttö edellyttää käytettävän scriptikielen sisältötyypin ilmoittamista, ensisijaisesti META-elementillä, toissijaisesti HTTP-otsakkeessa. Esim. JavaScript ilmoitetaan seuraavasti:

<meta
 http-equiv="Content-Script-Type"
 content="text/javascript" />

Käytettävät attribuutit

Yleisiä tapahtuma-attribuutteja on kaikkiaan kymmenen. Nämä voidaan vapaasti yhdistää kaikkiin elementteihin paitsi seuraaviin: BASE, BDO, BR, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE ja TITLE.

Seuraava taulukko esittää yleiset tapahtuma-attribuutit, niiden kuvaukset ja esimerkkielementit. Esimerkkeihin on yhdistetty relevantti tapahtuma, attribuuttien erojen havainnollistamiseksi, sekä asiakasohjelmatuen tarkistamiseksi. Esim. onclick-attribuutti on merkitty seuraavasti:

Alleviivattuun <u
 onclick="alert('Tapahtuma havaittu!')">sanaan</u>
 on yhdistetty rivin tapahtuma-attribuutti.
Yleiset tapahtuma-attribuutit
Attribuutti Kuvaus Esimerkki
Liiketapahtumat
onmousemove Scripti suoritetaan, kun osoitinta siirretään elementin päällä. Alleviivattuun sanaan on yhdistetty rivin tapahtuma-attribuutti.
onmouseout Scripti suoritetaan, kun osoitin siirretään pois elementin päältä. Alleviivattuun sanaan on yhdistetty rivin tapahtuma-attribuutti.
onmouseover Scripti suoritetaan, kun osoitin siirretään elementin päälle. Alleviivattuun sanaan on yhdistetty rivin tapahtuma-attribuutti.
Näpäytystapahtumat
onclick Scripti suoritetaan, kun elementtiä näpäytetään. Alleviivattuun sanaan on yhdistetty rivin tapahtuma-attribuutti.
ondblclick Scripti suoritetaan, kun elementtiä kaksoisnäpäytetään. Alleviivattuun sanaan on yhdistetty rivin tapahtuma-attribuutti.
onmousedown Scripti suoritetaan, kun osoittimen painike painetaan alas elementin päällä. Alleviivattuun sanaan on yhdistetty rivin tapahtuma-attribuutti.
onmouseup Scripti suoritetaan, kun osoittimen painike vapautetaan elementin päällä. Alleviivattuun sanaan on yhdistetty rivin tapahtuma-attribuutti.
Näppäintapahtumat
onkeydown Scripti suoritetaan, kun näppäin painetaan alas elementin päällä.
onkeypress Scripti suoritetaan, kun näppäin painetaan alas ja vapautetaan elementin päällä.
onkeyup Scripti suoritetaan, kun näppäin vapautetaan elementin päällä.

Yleisesti osoittimen liikkeisiin ja painalluksiin liittyvillä attribuuteilla on parempi selaintuki, kuin näppäimiin liittyvillä. Attribuuttien asiakasohjelmatuki paranee linkkien ja lomake-elementtien yhteydessä.

Viimeinen päivitys: 2006-11-17
Osmo Saarikumpu

yksi taso ylös