Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

Yleiset attribuutit

Elementtikohtaisten attribuuttien lisäksi XHTML 1.0 -suositukseen kuuluu yleisiä attribuutteja, joita voidaan käyttää useimpien elementtien yhteydessä. Yleiset attribuutit jaetaan kolmeen pääryhmään:

Ydinattribuutit

Ydinattribuutit ovat yleisistä attribuuteista parhaiten tuettuja ja niitä on neljä:

TITLE-attribuutti

TITLE-attribuutilla voimme liittää otsakkeita yksittäisiin dokumenttien osiin, jopa tekstitason elementteihin. Attribuuttia voi käyttää hyödyllisesti monessa elementissä, esimerkiksi lyhenteissä:

...<acronym title="Kansaneläkelaitos">KELA</acronym>...

Asiakasohjelmat voivat toteuttaa TITLE-attribuutin tukea monella eri tavalla. Seuraa muutama esimerkki attribuutin erilaisista hyödyntämisvaihtoehdoista selaimilla:

Esittämällä otsake käyttäjän pyynnöstä: Mozillan elementtien ominaisuusikkuna.
Esittämällä otsake selaimen tilarivillä: Opera ja TITLE-attribuutti.
Esittämällä otsake työkaluvihjeenä: Internet Explorer ja TITLE-attribuutti.

Visuaalisten vaihtoehtojen lisäksi esimerkiksi ääniselain voisi lausua otsakkeen lyhenteiden yhteydessä, hakurobotti voisi indeksoida otsakkeen tietokantaansa, yms.

TITLE-attribuutti sopii hyvin myös (varsinkin pieneen tilaan ahdettujen) linkkien, sekä kuvien ja objektien informatiivisuuden lisäämiseen.

TITLE-attribuutti on sallittu kaikissa XHTML 1.0 Strict -elementeissä, paitsi BASE-, HEAD-, HTML-, META-, PARAM-, SCRIPT- ja TITLE -elementeissä. Attribuutin arvoksi kelpaa teksti (Text-tietotyyppi), eli dokumentin merkistön merkeistä ja merkkiviittauksista koostuva merkkijono.

STYLE-attribuutti

STYLE-attribuutilla lisätään tarvittaessa yksittäisiin elementteihin tyylejä (inline styles). Johdannossa CSS-tyyliehdotuksien käyttöön Web-sivuilla on esimerkki STYLE-attribuutin käytöstä. Attribuutin käyttö edellyttää tyyliehdotuksien sisältötyypin ilmoittamista, ensisijaisesti META-elementillä, toissijaisesti HTTP-otsakkeessa. Esimerkiksi CSS ilmoitetaan seuraavasti:

<meta
 http-equiv="Content-Style-Type"
 content="text/css" />

STYLE-attribuutti on sallittu kaikissa XHTML 1.0 Strict -elementeissä, paitsi BASE-, HEAD-, HTML-, META-, PARAM-, SCRIPT- ja TITLE -elementeissä. Attribuutin arvoksi käyvät dokumentin merkistön merkeistä ja merkkiviittauksista koostuvat tyylimääritykset (StyleSheet-tietotyyppi) .

ID-attribuutti

ID-attribuutilla annetaan tarvittaessa elementeille yksilöllinen tunnus, jonka ansiosta ne erottuvat kaikista muista dokumentin elementeistä. Näin attribuutin avulla mahdollistuu esimerkiksi linkkien, tyylimäärityksien ja scriptien kohdistaminen tiettyyn elementtiin. Esimerkki yksilöidystä otsikosta:

<h3 id="luku3">3. Luku</h3>

Vanhempien selainten takia kannattaa kuitenkin linkkien kohteet merkitä A-elementillä käyttäen ID-attribuutin lisäksi samanaikaisesti (väheksytyksi julistettua) NAME-attribuuttia. Tällöin molemmille attribuuteille annetaan sama arvo:

<h3>
<a name="luku3" id="luku3">3. Luku</a>
</h3>

ID-attribuutti on sallittu kaikissa XHTML 1.0 Strict -elementeissä. Attribuutin arvoksi käyvät aakkosnumeerisista merkeistä koostuvat nimet (ID-tietotyyppi), kunhan ne alkavat kirjaimella (A-Z, a-z).

CLASS-attribuutti

CLASS-attribuutilla erotetaan elementti kuulumaan yhteen tai useampaan luokkaan. Erilaiset elementit voivat kuulua samaan luokkaan. CLASS-attribuutin tarkoitus on helpottaa viittausta useaan elementtiin kerralla.

Johdannossa CSS-tyyliehdotuksien käyttöön Web-sivuilla on esimerkki CLASS-attribuutin käytöstä.

CLASS-attribuutti on sallittu kaikissa XHTML 1.0 Strict -elementeissä, paitsi BASE-, HEAD-, HTML-, META-, PARAM, SCRIPT-, STYLE- ja TITLE -elementeissä. Attribuutin arvoksi käyvät dokumentin merkistön merkeistä koostuvat luokkanimet (CDATA), mutta yhteensopivuussyistä käytännössä kannattanee käyttää vain aakkosnumeerisia merkkejä. Luokkanimet erotetaan toisistaan välilyönnillä, mikäli elementti kuuluu useampaan luokkaan.

Kansainvälistymisattribuutit

Kansainvälistymisattribuutit (internationalization attributes) koskevat elementtien kielimäärityksiä ja niitä on kolme:

LANG- ja XML:LANG -attribuutit

XHTML 1.0:ssa käytetään molempia, sekä HTML:n LANG-, että XML:n XML:LANG -attribuutteja samanaikaisesti määrittämään elementin sisällön ja sen attribuuttien kieli. Yleensä dokumentin pääkieli määritetään asettamalla attribuutit HTML-elementtiin. Pääkielestä poikkeavat kohdat sitten merkitään omilla kieliattribuuteillaan (viimeksi määritetty on aina voimassa). Esimerkiksi tämän dokumentin sisältämä englanninkielinen kohta on merkitty seuraavasti:

<p>Kansainvälistymisattribuutit
(<span lang="en" xml:lang="en">internationalization attributes</span>)
koskevat...

Kieli-informaatiota voivat hyödyntää muun muassa hakukoneet, puhesyntetisaattorit, oikeinkirjoituksen tarkastajat, sekä selaimet esimerkiksi tulostaakseen kieleen liittyvät lainausmerkit. Kieliattribuutit ovat sallittuja kaikissa elementeissä, paitsi BASE-, BR-, PARAM- ja SCRIPT -elementeissä. Kieliattribuuttien arvoksi kelpaavat kielikoodit (LanguageCode-tietotyyppi).

DIR

DIR-attribuutilla tarvittaessa määritellään elementin tekstisisällön ja sen attribuuttien arvon, tai taulukon suunta. Attribuutilla on kaksi arvoa:

DIR-attribuutti on sallittu kaikissa XHTML 1.0 Strict -elementeissä, paitsi BASE-, BR-, PARAM- ja SCRIPT-elementeissä.

Lisätietoja aiheesta ja siihen liittyvästä problematiikasta käsitellään kattavasti HTML 4 -suosituksen kohdassa 8.2 Specifying the direction of text and tables: the dir attribute.

Viimeinen sisältöpäivitys: 2011-12-06
Osmo Saarikumpu

yksi taso ylös