<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fi" xml:lang="fi">
 <head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
  <title>Malli - XHTML Strict 1.0</title>
 </head>
 <body>

<!-- Teksitason elementit eivät saa sijaita
   suoraan BODYssa, vaan niiden on oltava
   lohkotason elementin lapsia/jälkeläisiä.  -->

 </body>

</html>