Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

Merkkiviittaukset

Sisällysluettelo

  1. Johdanto
  2. Latin 1 -merkit
  3. Kontrollimerkit
  4. Lisätietoja ja -merkkiviittauksia

Johdanto

Merkkiviittauksia tarvitaan verkkojulkaisuissa useastakin syystä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat tilanteet joissa:

Merkkeihin voidaan viitata kahdella hyvin tuetulla koodimerkistöstä riippumattomalla tavalla:

Esimerkiksi tekijänoikeusmerkkiin (©) voidaan viitata mainittujen tapojen mukaisesti seuraavasti:

&copy; <!-- jolloin syntaksi on: &aakkosmerkit; -->
&#169; <!-- jolloin syntaksi on: &#numerot;     -->

Tältä sivulta löytyvät useimmin tarvittavat merkkiviittaukset, sekä linkit muihin XHTML 1.0 -suosituksen mukaisiin merkkiviittauksiin.

Latin 1 -merkit

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikki XHTML 1.0 -suosituksen mukaiset Latin 1 (ISO-8859-1) merkit, kirjain- ja numeromerkkimerkkiviittaukset (Latin 1 characters for XHTML), sekä asiakasohjelmasi merkkiviittauksien tulkinta. Merkit on järjestetty numeerisen merkkiviittauksen mukaan (160-255).

XHTML 1:0 -suosituksen Latin 1 -merkkiviittaukset
MerkkiViittauksetTulkinnat
KirjainNumeroKirjainNumero
sitova välilyönti &nbsp; &#160;    
ylösalainen huutomerkki &iexcl; &#161; ¡ ¡
sentti &cent; &#162; ¢ ¢
punta &pound; &#163; £ £
valuutta &curren; &#164; ¤ ¤
jeni &yen; &#165; ¥ ¥
katkopystyviiva &brvbar; &#166; ¦ ¦
pykälä &sect; &#167; § §
treema &uml; &#168; ¨ ¨
tekijänoikeusmerkki &copy; &#169; © ©
feminiininen järjestysluku &ordf; &#170; ª ª
vasen kaksinkertainen kulmalainausmerkki &laquo; &#171; « «
negaatio &not; &#172; ¬ ¬
pehmeä tavuviiva &shy; &#173; ­ ­
rekisteröity tavaramerkki &reg; &#174; ® ®
viiva-aksentti &macr; &#175; ¯ ¯
aste &deg; &#176; ° °
plus-miinus &plusmn; &#177; ± ±
yläindeksi kaksi &sup2; &#178; ² ²
yläindeksi kolme &sup3; &#179; ³ ³
akuuttiaksentti &acute; &#180; ´ ´
mikro &micro; &#181; µ µ
kappale &para; &#182;
rivinkeskinen piste &middot; &#183; · ·
cédille &cedil; &#184; ¸ ¸
yläindeksi yksi &sup1; &#185; ¹ ¹
maskuliininen järjestysluku &ordm; &#186; º º
oikea kaksinkertainen kulmalainausmerkki &raquo; &#187; » »
neljäsosa &frac14; &#188; ¼ ¼
puoli &frac12; &#189; ½ ½
kolme neljäsosaa &frac34; &#190; ¾ ¾
ylösalainen kysymysmerkki &iquest; &#191; ¿ ¿
iso A ja gravis &Agrave; &#192; À À
iso A ja akuutti &Aacute; &#193; Á Á
iso A ja sirkumfleksi &Acirc; &#194; Â Â
iso A ja tilde &Atilde; &#195; Ã Ã
iso Ä &Auml; &#196; Ä Ä
iso ruotsalainen O &Aring; &#197; Å Å
iso tanskalainen Ä &AElig; &#198; Æ Æ
iso C ja cédille &Ccedil; &#199; Ç Ç
iso E ja gravis &Egrave; &#200; È È
iso E ja akuutti &Eacute; &#201; É É
iso E ja sirkumfleksi &Ecirc; &#202; Ê Ê
iso E ja treema &Euml; &#203; Ë Ë
iso I ja gravis &Igrave; &#204; Ì Ì
iso I ja akuutti &Iacute; &#205; Í Í
iso I ja sirkumfleksi &Icirc; &#206; Î Î
iso I ja treema &Iuml; &#207; Ï Ï
iso ETH &ETH; &#208; Ð Ð
iso N ja tilde &Ntilde; &#209; Ñ Ñ
iso O ja gravis &Ograve; &#210; Ò Ò
iso O ja akuutti &Oacute; &#211; Ó Ó
iso O ja sirkumfleksi &Ocirc; &#212; Ô Ô
iso O ja tilde &Otilde; &#213; Õ Õ
iso Ö &Ouml; &#214; Ö Ö
kertomerkki &times; &#215; × ×
iso tanskalainen Ö &Oslash; &#216; Ø Ø
iso U ja gravis &Ugrave; &#217; Ù Ù
iso U ja akuutti &Uacute; &#218; Ú Ú
iso U ja sirkumfleksi &Ucirc; &#219; Û Û
iso saksalainen Y &Uuml; &#220; Ü Ü
iso Y ja akuutti &Yacute; &#221; Ý Ý
iso THORN &THORN; &#222; Þ Þ
saksalainen kaksois-s &szlig; &#223; ß ß
pieni a ja gravis &agrave; &#224; à à
pieni a ja akuutti &aacute; &#225; á á
pieni a ja sirkumfleksi &acirc; &#226; â â
pieni a ja tilde &atilde; &#227; ã ã
pieni ä &auml; &#228; ä ä
pieni ruotsalainen o &aring; &#229; å å
pieni tanskalainen ä &aelig; &#230; æ æ
pieni c ja cédille &ccedil; &#231; ç ç
pieni e ja gravis &egrave; &#232; è è
pieni e ja akuutti &eacute; &#233; é é
pieni e ja sirkumfleksi &ecirc; &#234; ê ê
pieni e ja treema &euml; &#235; ë ë
pieni i ja gravis &igrave; &#236; ì ì
pieni i ja akuutti &iacute; &#237; í í
pieni i ja sirkumfleksi &icirc; &#238; î î
pieni i ja treema &iuml; &#239; ï ï
pieni eth &eth; &#240; ð ð
pieni n ja tilde &ntilde; &#241; ñ ñ
pieni o ja gravis &ograve; &#242; ò ò
pieni o ja akuutti &oacute; &#243; ó ó
pieni o ja sirkumfleksi &ocirc; &#244; ô ô
pieni o ja tilde &otilde; &#245; õ õ
pieni ö &ouml; &#246; ö ö
jakomerkki &divide; &#247; ÷ ÷
pieni tanskalainen ö &oslash; &#248; ø ø
pieni u ja gravis &ugrave; &#249; ù ù
pieni u ja akuutti &uacute; &#250; ú ú
pieni u ja sirkumfleksi &ucirc; &#251; û û
pieni saksalainen y &uuml; &#252; ü ü
pieni y ja akuutti &yacute; &#253; ý ý
pieni thorn &thorn; &#254; þ þ
pieni y ja diereesi &yuml; &#255; ÿ ÿ

Kontrollimerkit

Myös tiettyihin tavallisiin ASCII-merkkeihin esiintyy tarvetta viitata merkkiviittauksilla, koska näillä on erikoismerkitys merkkauskielissä. Tällaisia ovat ns. kontrollimerkit, joilla merkitään (X)HTML-rakenteita:

XHTML 1:0 -suosituksen kontrollimerkkiviittaukset
MerkkiViittauksetTulkinnat
KirjainNumeroKirjainNumero
lainausmerkki &quot; &#34; " "
et-merkki &amp; &#38; & &
heittomerkki &apos; &#39; ' '
pienempi kuin -merkki &lt; &#60; < <
suurempi kuin -merkki &gt; &#62; > >

Lisätietoja ja -merkkiviittauksia

Loput XHTML 1.0 -suositukseen kuuluvat merkkiviittaukset löytyvät spesifikaation erikoismerkkiviittauksista (Special characters for XHTML, johon edelliset kontrollimerkitkin kuuluvat pienenä osajoukkona) ja symbolimerkkiviittauksista (Mathematical, Greek and Symbolic characters for XHTML).

Jukka Korpela käsittelee Datatekniikka ja viestintä -sivustollansa varsin laajasti merkkejä ja koodauksia, sekä niihin liittyviä käytännön ongelmia.

Viimeinen muokkaus: 2007-01-24.
Viimeinen sisältöpäivitys: 2004-12-13.
Osmo Saarikumpu

yksi taso ylös