Esimerkki lomakkeen monirivisestä valintaluettelosta

SELECT-elementille on esimerkin vuoksi asetettu:

Tämän sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl">
<p>Valitse luettelosta maat jossa olet käynyt:</p>
<div>
<select
 name="On kuulemma käynyt:"
 multiple="multiple"
 size="3">
<option value="Suomessa">Suomi</option>
<option value="Ruotsissa">Ruotsi</option>
<option value="Norjassa">Norja</option>
<option value="Tanskassa">Tanska</option>
<option value="Islannissa">Islanti</option>
</select>
</div>
<div>
<input
 type="submit" />
</div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Valitse luettelosta maat jossa olet käynyt:

Weppipakin kotisivulle