Esimerkki tiedostojen lomakelähetyksestä

Tämän sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl"
 method="post"
 enctype="multipart/form-data">
<p>Osoita lähetettävät tiedostot:</p>
<div>
<input
 size="45"
 type="file"
 name="Ensimmäinen:" /><br />
<input
 size="45"
 type="file"
 name="Toinen:" /><br />
<input
 type="submit"
 value="Lähetä tiedostot" />
</div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Osoita lähetettävät tiedostot:Huomiot

Asianmukaisten INPUT-elementtien lisäksi esimerkkimme toimivuus edellyttää FORM-elementin METHOD- ja ENCTYPE - attribuutteja arvoineen.

Weppipakin kotisivulle