Esimerkki lomakkeen graafisesta lähetyspainikkeesta

Tämän sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl">
<div> 
<input
 name="Koordinaatti"
 type="image"
 src="../../images/clickme.gif"
 alt="Klikkaa mua!" />
</div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Huomiot

Klikkauksen koordinaatit lähtevät INPUT-elementin NAME-attribuutin arvon peräassä seuraavalla logiikalla:

  1. arvo.x = klikkauskohta kuvapisteinä kuvan vasemmasta laidasta
  2. arvo.y = klikkauskohta kuvapisteinä kuvan ylälaidasta
Weppipakin kotisivulle