Esimerkki lomakkeen valintanapeista

Tämän sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl">
<div>Onko sukupuolella merkitystä?<br /> 
<input
 type="radio"
 name="Sukupuolen merkitys:"
 value="pätemätön"
 checked="checked" /> En vastaa <br />
<input
 type="radio"
 name="Sukupuolen merkitys:"
 value="epävarma" /> En osaa sanoa <br />
<input
 type="radio"
 name="Sukupuolen merkitys:"
 value="kyllä" /> Kyllä on merkitystä <br />
<input
 type="radio"
 name="Sukupuolen merkitys:"
 value="ei" /> Ei ole merkitystä <br />
<input
 type="submit" />
</div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Onko sukupuolella merkitystä?
En vastaa
En osaa sanoa
Kyllä on merkitystä
Ei ole merkitystä

Huomiot

Ensimmäiseen INPUT-elementtiin on sisällytetty varmistusmekanismiksi neutraali oletuskytkentä väärän tiedon minimoimiseksi.

Weppipakin kotisivulle