Esimerkki lomakkeen lähetyspainikkeesta

Tämän sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl">
<div>Lähetä lomaketiedot: 
<input
 type="submit"
 name="Oletuspainike:" />
<input
 type="submit"
 name="Lähetyspainike omalla etiketillä:"
 value="Mun nappi!"
 />
</div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Lähetä lomaketiedot:

Huomiot

Esimerkin vuoksi lomakkeellelle on asetettu kaksi lähetyspainiketta (INPUT-elementit), edellinen oletus- ja jälkimmäinen omalla, VALUE-attribuutilla asetetulla etiketillä varustettuna. Elementin tiedot lähtevät nimi/arvo (NAME- ja VALUE -attribuuttien arvot) pareina, jolloin lomakekäsittelijä saa tiedon siitä kumpi painike on aktivoitu.

Weppipakin kotisivulle