Esimerkki lomakkeen yksirivisistä tekstikentistä

Tämän sivun FORM-elementti on seuraavanlainen:

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl">
<div>Tyhjä tekstikenttä: 
<input
 name="teksti_1:" />
</div>
<div>Esitäytetty kenttä:
<input
 type="text"
 name="teksti_2:"
 size="25"
 maxlength="20"
 value="Tämä on esitäytettä." />
</div>
<div>
<input
 type="submit" />
</div>
</form>

Koodimme tulostuu seuraavasti:

Tyhjä tekstikenttä:
Esitäytetty kenttä:

Huomiot

INPUT-elementin TYPE-attribuutti voidaan jättää pois, kuten ensimmäisessä tekstikentästä, koska text on oletusarvo.

Jälkimmäiselle tekstikentälle on esimerkin vuoksi asetettu:

Weppipakin kotisivulle