Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypin elementtireferenssi

Referenssiä hyödyntänevät parhaiten vähintään HTML-alkeet hallitsevat henkilöt. Merkkauskieleen tutustumiseen sopii paremmin Jukka Korpelan perusteellinen Web-julkaisemisen opas.

Tämä käyttöliittymä XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypin elementtireferenssiin sisältää elementtien ja niiden omainaisten attribuuttien suppean kuvauksen. Myös rakenteellinen käyttöliittimä on saatavilla, sekä edistyneille käyttäjille paremmin sopiva suppeampi käyttöliittymä.

B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | V
Elementit Attribuutit Kuvaukset
a   Ankkuri.
  accesskey Näppäinoikotie.
charset Linkin merkistö.
coords Kuvakartan koordinaatit.
href Linkin kohdeosoite.
hreflang Linkin pääkieli.
name Ankkurin tunnistin.
onblur Kun ankkuri menettää kohdistuksen.
onfocus Kun ankkuri saa kohdistuksen.
rel Linkin suhde dokumenttiin.
rev Dokumentin suhde linkkiin.
shape Kuvakartan alueen muoto.
tabindex Tabulointijärjestysnumero.
type Linkin sisältötyyppi.
abbr   Lyhenne.
acronym   Kirjainsana.
address   Tekijän tai vastuuhenkilön yhteystiedot.
area   Kuvakartta-alue.
  accesskey Näppäinoikotie.
alt Vaihtoehtoinen teksti.
coords Alueen koordinaatit.
href Kohdeosoite.
nohref Ei kohdeosoitetta.
onblur Kun alue saa kohdistuksen.
onfocus Kun alue menettää kohdistuksen.
shape Alueen muoto.
tabindex Tabulointijärjestysnumero.
b   Lihavoitu teksti.
base   Suhteellisten viittauksien kantaosoite.
  href Kantaosoitteen URL.
bdo   Tekstin esityssuunnan ohitus.
  dir Tekstin suunta.
big   Suurennettu teksti.
blockquote   Lohkotason lainaus.
  cite Lainauksen lähde.
body   Dokumentin runko.
  onload Dokumentin latauduttua.
onunload Dokumentin poistuttua.
br   Pakollinen rivinvaihto.
button   Painike.
  accesskey Näppäinoikotie.
disabled Asetetaan painike pois käytöstä.
name Painikkeen tunnistin.
onblur Kun painike menettää kohdistuksen.
onfocus Kun painike saa kohdistuksen.
tabindex Tabulointijärjestysnumero.
type Painikkeen tyyppi.
value Painikkeen alkuarvo.
caption   Taulukon otsake.
cite   Sitaatin lähde.
code   Tietokonekoodi.
col   Taulukon sarake.
  align Datan vaakasuora kohdistuminen sarakkeessa.
char Vaakasuoran tasauksen merkki.
charoff Tasausmerkin sijainti.
span Yhdistettävien sarakkeiden määrä.
valign Datan pystysuora kohdistuminen sarakkeessa.
width Sarakkeen leveys.
colgroup   Taulukon sarakeryhmä.
  align Datan vaakasuora kohdistuminen sarakeryhmässä.
char Vaakasuoran tasauksen merkki.
charoff Tasausmerkin sijainti.
span Ryhmitettävien sarakkeiden määrä.
valign Datan pystysuora kohdistuminen sarakeryhmässä.
width Sarakeryhmän leveys.
dd   Määritelmälistan termin kuvaus.
del   Poistettu osa.
  cite Poiston syy.
datetime Poiston ajankohta.
dfn   Tekstiyhteydessään määritetty termi.
div   Yleinen lohkotason konteineri.
dl   Määritelmälista.
dt   Määritelmälistan termi.
em   Korostettu teksti.
fieldset   Lomakkeen syötekenttäryhmä.
form   Vuorovaikutteinen lomake.
  action Lomakekäsittelijän osoite.
accept Lomakekäsittelijän hyväksymät sisältötyypit.
accept-charset Lomakekäsittelijän hyväksymät merkistöt.
enctype Lomaketietojen koodaustapa.
method Lomaketietojen lähetystapa.
onreset Palautettaessa lomaketta alkutilaansa.
onsubmit Lähetettäessä lomaketietoja.
h1   Sisällön pääotsikko.
h2   2-tason alaotsikko.
h3   3-tason alaotsikko.
h4   4-tason alaotsikko.
h5   5-tason alaotsikko.
h6   6-tason alaotsikko.
head   Dokumentin tiedottava tunnisteosuus.
  profile Profiilitiedostojen luettelo.
hr   Aiheen muutos.
html   Dokumentin emoelementti.
  xmlns XML-sanasto.
i   Kursivoitu teksti.
img   Upotettu kuva.
  alt Vaihtoehtoinen teksti kuvalle.
height Kuvan korkeus.
ismap On palvelinpuolen kuvakartta.
longdesc Kuvaseloste.
src Kuvan lähde.
usemap Käyttää asiakaspuolen karttamäärityksiä.
width Kuvan leveys.
input   Lomakkeen syöttökenttä.
  accept Hyväksyttävät tietotyypit.
accesskey Näppäinoikotie.
alt Graafisen lähetyspainikkeen tekstikorvike.
checked Kentän alkuarvo valittu.
disabled Ei käytettävissä oleva kenttä.
maxlength Syötettävien merkkien yläraja.
name Lomakekentän tunnus.
onblur Kun elementti menettää kohdistuksen.
onchange Kun kentän arvo on muuttunut.
onfocus Kun elementti saa kohdistuksen.
onselect Kun käyttäjä valitsee tekstiä.
readonly Vain luku -tila.
size Kentän leveys.
src Graafisen lähetyspainikkeen lähde.
tabindex Tabulointijärjestysnumero.
type Syöttökenttätyyppi.
usemap Kuvakarttalähetyspainike.
value Kentän alkuarvo.
ins   Lisätty osa.
  cite Lisäyksen syy.
datetime Lisäyksen ajankohta.
kbd   Näppäiltävä teksti.
label   Lomakkeen syöttökentän selite.
  accesskey Näppäinoikotie.
for Yhdistää selitteen syöttökenttään.
onblur Kun elementti menettää kohdistuksen.
onfocus Kun elementti saa kohdistuksen.
legend   Lomakkeen syötekenttäryhmän selite.
  accesskey Näppäinoikotie.
li   Lista-alkio.
link   Dokumenttien väliset suhteet.
  charset Linkin merkistö.
href Linkin osoite.
hreflang Linkin kieli.
media Linkin kohdemedia.
rel Linkin suhde dokumenttiin.
rev Dokumentin suhde linkkiin.
type Linkin sisältötyyppi.
map   Kuvakarttamääritykset.
  id Kuvakarttamäärityksien tunniste.
name Kuvakarttamäärityksien tunniste.
meta   Metatietoa dokumentista.
  content Itse metatieto.
http-equiv HTTP-otsake.
name Nimike tiedon luonteelle.
scheme Tiedon esiintymismuoto.
noscript   Vaihtoehtoinen sisältö scriptille.
object   Upotettu objekti.
  archive Arkistotietojen sijainti..
classid Toteuttava mekanismi.
codebase Objektitietojen kantaosoite.
codetype Toteuttavan mekanismin sisältötyyppi.
data Objektiedon osoite.
declare Objektin ilmoitus.
height Objektin korkeus.
name Objektin lomakekontrollinimi.
standby Latausvaiheen teksti.
tabindex Tabulointijärjestysnumero.
type Objektitiedon sisältötyyppi.
usemap Käyttää asiakaspuolen karttamäärityksiä.
width Objektin leveys.
ol   Järjestetty luettelo.
optgroup   Valikkokentän vaihtoehtoryhmä.
  disabled Vaihtoehtoryhmä pois käytöstä.
label Vaihtoehtoryhmän otsikko.
option   Valikkokentän vaihtoehto.
  disabled Vaihtoehto pois käytöstä.
label Vaihtoehdolle esitettävä selite.
selected Esivalittu vaihtoehto.
value Vaihtoehdon alkuarvo.
p   Tekstikappale.
param   Objektin parametri.
  name Parametrin nimi.
type Parametrien osoitteen tietotyyppi.
value Parametrin arvo.
valuetype Arvon tyyppi.
pre   Esimuotoiltu tekstilohko.
xml:space Tyhjän tilan käsittely.
q   Tekstitason lainaus.
  cite Lainauksen lähde.
samp   Tulostenäyte.
script   Tulkattavaa ohjelmointikoodia.
  charset Ulkoisen tiedoston merkistö.
defer Scriptin suorituksen viivytys.
src Ulkoisen tiedoston osoite.
type Scriptikielen sisältötyyppi.
xml:space Tyhjän tilan käsittely.
select   Valikkokenttä.
  disabled Kenttä ei käytössä.
multiple Tekee kentästä valintaluettelon.
name Lomakekentän tunnus.
onblur Kun elementti menettää kohdistuksen.
onchange Kun kentän arvo on muuttunut.
onfocus Kun elementti saa kohdistuksen.
size Näkyvien vaihtoehtojen määrä.
tabindex Tabulointijärjestysnumero.
small   Pienennetty teksti.
span   Yleinen tekstitason konteineri.
strong   Vahvasti korostettu teksti.
style   Dokumenttikohtaiset tyyliehdotukset.
  media Tyylien kohdemedia.
type Tyylikielen sisältötyyppi.
xml:space Tyhjän tilan käsittely.
sub   Alaindeksi.
sup   Yläindeksi.
table   Taulukko.
  border Taulukon reunuksen leveys.
cellpadding Tyhjä tila solujen reunien ja niiden sisällön välissä.
cellspacing Tyhjä tila solujen välissä.
frame Taulukon ulkoisten reunuksien näkyvyys.
rules Taulukon sisäisten reunuksien näkyvyys.
summary Taulukon tekstitiivistelmä.
width Taulukon leveys.
tbody   Taulukon rungon riviryhmä.
  align Datan vaakasuora kohdistuminen riviryhmässä.
char Vaakasuoran tasauksen merkki.
charoff Tasausmerkin sijainti.
valign Datan pystysuora kohdistuminen riviryhmässä.
td   Taulukon rivin solu.
  abbr Lyhennelmä solun sisällöstä.
align Solun sisällön vaakasuora tasaus.
axis Solun kategoria.
char Tasausmerkki.
charoff Tasausmerkin sijainti.
colspan Solujen yhdistäminen saraketasolla.
headers Otsikkosoluviittaus.
rowspan Solujen yhdistäminen rivitasolla.
scope Otsikkotietojen ulottuvuus.
valign Solun sisällön pystysuora tasaus.
textarea   Monirivinen tekstinsyöttökenttä.
  accesskey Näppäinoikotie.
cols Kentän leveys.
disabled Kenttä ei käytössä.
name Lomakekentän tunnus.
onblur Kun elementti menettää kohdistuksen.
onchange Kun kentän arvo on muuttunut.
onfocus Kun elementti saa kohdistuksen.
onselect Kun käyttäjä valitsee tekstiä.
readonly Vain luku -tila.
rows Kentän korkeus.
tabindex Tabulointijärjestysnumero.
tfoot   Taulukon alatunniste.
  align Datan vaakasuora kohdistuminen riviryhmässä.
char Vaakasuoran tasauksen merkki.
charoff Tasausmerkin sijainti.
valign Datan pystysuora kohdistuminen riviryhmässä.
th   Taulukon rivin otsikkosolu.
  abbr Lyhennelmä solun sisällöstä.
align Solun sisällön vaakasuora tasaus.
axis Solun kategoria.
char Tasausmerkki.
charoff Tasausmerkin sijainti.
colspan Solujen yhdistäminen saraketasolla.
headers Otsikkosoluviittaus.
rowspan Solujen yhdistäminen rivitasolla.
scope Otsikkotietojen ulottuvuus.
valign Solun sisällön pystysuora tasaus.
thead   Taulukon ylätunniste.
  align Datan vaakasuora kohdistuminen riviryhmässä.
char Vaakasuoran tasauksen merkki.
charoff Tasausmerkin sijainti.
valign Datan pystysuora kohdistuminen riviryhmässä.
title   Dokumentin otsikko.
tr   Taulukon rivi.
  align Datan vaakasuora kohdistuminen rivin sisällä.
char Vaakasuoran tasauksen merkki.
charoff Tasausmerkin sijainti.
valign Datan pystysuora kohdistuminen rivin sisällä.
tt   Tasaleveä tekstityyppi.
ul   Järjestämätön luettelo.
var   Muuttuja.