Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

Tagit

Merkkauskielen elementit merkitään tageilla tai tägeillä (tags), jotta ne erottuisivat dokumentin asiasisällöstä. Tavanomaisesti elementillä on:

  1. alkutagi - ilmaisee elementin alun
  2. sisältö - sijoittuu tagien väliin
  3. lopputagi - ilmaisee elementin lopun

Toisin sanoen, tagit ympäröivät elementin sisällön. Tagit taas rajoittuvat kulmasulkuihin (<tagi>). Lopputagi eroaa alkutagista ensimmäisen kulmasulun jälkeen lisätystä kauttaviivasta (</tagi>):

<elementtinimi>
elementin sisältö
</elementtinimi>

Siispä esim. HTML -elementin kohdalla <html>-tagi aloittaa elementin ja </html>-tagi lopettaa sen. Kaikki mikä jää tagien sisään on HTML-elementin sisältöä.

Pääosa elementeistä on edellä kuvatun kaltaisia sisällöllisiä elementtejä (containers). Ne ovat aina konteinereita, vaikka ne olisivat tyhjiäkin (ilman merkittyä sisältöä). Pieni osa elementeistä ei ole sisällöllisiä ja niiden merkitsemistapa on poikkeava. Ne merkitään ainoastaan alkutagilla, johon on lisätty välilyönti ja elementin loppumista ilmaiseva kauttaviiva:

<elementtinimi />

Aikaisemmista HTML-versioista poiketen, XHTML-tagit voidaan merkata vain pienillä kirjaimilla. Tagien huonompaa erottuvuutta leipätekstistä voimme paikata muotoilemalla koodia, sillä asiakasohjelma tulkitsee koodissa olevan tyhjän tilan (white space) yhdeksi välilyönniksi. Tällöin voimme erottaa vaikka koko rivin tai enemmän yhdelle tagille ja/tai käyttää sisennyksiä tagien ja leipätekstin erottamiseksi.

Viimeinen sisältöpäivitys: 2010-01-04
Osmo Saarikumpu

yksi taso ylös