Tulos

Selaintuen salliessa talvella sataa lunta ja kesällä taas vettä. Muut JS-selaimet saavat ilmoituksen vuodenajasta ja sateettomuudesta.

Koodi

Tämä tulee BODY-osastoon

<script type="text/javascript">
<!--
var NytOn = new Date();

// ao. palauttaa arvot 0-11

var Kkausi = NytOn.getMonth();

// määritellään vuodenaika talveksi tai kesäksi

var Vaika;
   if (Kkausi == 10) Vaika = "talvi";
else if (Kkausi == 11) Vaika = "talvi";
else if (Kkausi == 0) Vaika = "talvi";
else if (Kkausi == 1) Vaika = "talvi";
else if (Kkausi == 2) Vaika = "talvi";

// yo:ssa marras - maalis määritetty talveksi

else Vaika = "kesä"

// yo:ssa loput määritetty kesäksi

if((document.all || document.layers) && (Vaika=="talvi")) {

// suoritetaan talveen sopivaa koodia mikäli
// selain täyttää vaatimukset

var no = 24; // hiutaleiden määrä
  var speed = 8; // hiutaleiden liikkumisnopeus, pienempi nro. nopeampi liike
  var kuva = "../kuvat/hiutale.gif"; //polku kuvaasi

  var flag;
  var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // browser sniffer
  var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;

  var dx, xp, yp;  // coordinate and position variables
  var am, stx, sty; // amplitude and step variables
  var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
  if (ns4up) {
  doc_width = self.innerWidth;
  doc_height = self.innerHeight;
  } else if (ie4up) {
  doc_width = document.body.clientWidth;
  doc_height = document.body.clientHeight;
  }
  dx = new Array();
  xp = new Array();
  yp = new Array();
  amx = new Array();
  amy = new Array();
  stx = new Array();
  sty = new Array();
  flag = new Array();
  for (i = 0; i < no; ++ i) {
  dx[i] = 0;            // set coordinate variables
  xp[i] = Math.random()*(doc_width-30)+10; // set position variables
  yp[i] = Math.random()*doc_height;
  amy[i] = 12+ Math.random()*20;     // set amplitude variables
  amx[i] = 10+ Math.random()*40;
  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
  sty[i] = 0.7 + Math.random();   // set step variables
  flag[i] = (Math.random()>0.5)?1:0;
  if (ns4up) {           // set layers
  if (i == 0) {
  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
  document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
  document.write(kuva+ "\" border=\"0\"></layer>");
  } else {
  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
  document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
  document.write(kuva+ "\" border=\"0\"></layer>");
  }
  } else
  if (ie4up) {
  if (i == 0) {
  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
  document.write(kuva+ "\" border=\"0\"></div>");
  } else {
  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
  document.write(kuva+ "\" border=\"0\"></div>");
  }
  }
  }

  function snowNS() { // Netscape main animation function
  for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
  if (yp[i] > doc_height-50) {
  xp[i] = 10+ Math.random()*(doc_width-amx[i]-30);
  yp[i] = 0;
  flag[i]=(Math.random()<0.5)?1:0;
  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
  sty[i] = 0.7 + Math.random();
  doc_width = self.innerWidth;
  doc_height = self.innerHeight;
  }
  if (flag[i])
  dx[i] += stx[i];
  else
  dx[i] -= stx[i];
  if (Math.abs(dx[i]) > Math.PI) {
  yp[i]+=Math.abs(amy[i]*dx[i]);
  xp[i]+=amx[i]*dx[i];
  dx[i]=0;
  flag[i]=!flag[i];
  }
  document.layers["dot"+i].top = yp[i] + amy[i]*(Math.abs(Math.sin(dx[i])+dx[i]));
  document.layers["dot"+i].left = xp[i] + amx[i]*dx[i];

  }
  setTimeout("snowNS()", speed);
  }

  function snowIE() { // IE main animation function
  for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
  if (yp[i] > doc_height-50) {
  xp[i] = 10+ Math.random()*(doc_width-amx[i]-30);
  yp[i] = 0;
  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
  sty[i] = 0.7 + Math.random();
  flag[i]=(Math.random()<0.5)?1:0;
  doc_width = document.body.clientWidth;
  doc_height = document.body.clientHeight;
  }
  if (flag[i])
  dx[i] += stx[i];
  else
  dx[i] -= stx[i];
  if (Math.abs(dx[i]) > Math.PI) {
  yp[i]+=Math.abs(amy[i]*dx[i]);
  xp[i]+=amx[i]*dx[i];
  dx[i]=0;
  flag[i]=!flag[i];
  }

  document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i] + amy[i]*(Math.abs(Math.sin(dx[i])+dx[i]));
  document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + amx[i]*dx[i];
  }
  setTimeout("snowIE()", speed);
  }

  if (ns4up) {
  snowNS();
  } else if (ie4up) {
  snowIE();
  }
// talvikoodi loppuu
}

if((document.all || document.layers) && (Vaika=="kesä")) {

// suoritetaan kesään sopivaa koodia mikäli
// selain täyttää vaatimukset
// Original: Matthew Musgrove (muskrat@lvnworth.com)
  var no = 50;
  var speed = 1;
  var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;
  var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
  var s, x, y, sn, cs;
  var a, r, cx, cy;
  var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
  if (ns4up) {
  doc_width = self.innerWidth;
  doc_height = self.innerHeight;
  }
  else
  if (ie4up) {
  doc_width = document.body.clientWidth;
  doc_height = document.body.clientHeight;
  }
  x = new Array();
  y = new Array();
  r = new Array();
  cx = new Array();
  cy = new Array();
  s = 8;
  for (i = 0; i < no; ++ i) { 
  initRain();
  if (ns4up) {
  if (i == 0) {
  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");
  document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">");
  document.write(",</font></layer>");
  }
  else {
  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");
  document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">");
  document.write(",</font></layer>");
   }
  }
  else 
  if (ie4up) {
  if (i == 0) {
  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">");
  document.write(",</font></div>");
  }
  else {
  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">");
  document.write(",</font></div>");
     }
   }
  }
  function initRain() {
  a = 6;
  r[i] = 1;
  sn = Math.sin(a);
  cs = Math.cos(a);
  cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;
  cy[i] = Math.random() * doc_height + 1;
  x[i] = r[i] * sn + cx[i];
  y[i] = cy[i];
  }
  function makeRain() {
  r[i] = 1;
  cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;
  cy[i] = 1;
  x[i] = r[i] * sn + cx[i];
  y[i] = r[i] * cs + cy[i];
  }
  function updateRain() {
  r[i] += s;
  x[i] = r[i] * sn + cx[i];
  y[i] = r[i] * cs + cy[i];
  }
  function raindropNS() {
  for (i = 0; i < no; ++ i) {
  updateRain();
  if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {
  makeRain();
  doc_width = self.innerWidth;
  doc_height = self.innerHeight;
  }
  document.layers["dot"+i].top = y[i];
  document.layers["dot"+i].left = x[i];
  }
  setTimeout("raindropNS()", speed);
  }
  function raindropIE() {
  for (i = 0; i < no; ++ i) {
  updateRain();
  if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {
  makeRain();
  doc_width = document.body.clientWidth;
  doc_height = document.body.clientHeight;
  }
  document.all["dot"+i].style.pixelTop = y[i];
  document.all["dot"+i].style.pixelLeft = x[i];
  }
  setTimeout("raindropIE()", speed);
  }
  if (ns4up) {
  raindropNS();
  }
  else
  if (ie4up) {
  raindropIE();
  }
// kesäkoodi loppuu
}

// jos ei DHTML-selain:

if (!(ns4up || ie4up))

// suoritetaan muu koodi, vaikka:

{document.write('Ilmoitusluontoinen asia: nyt on ' + Vaika + ' eikä edes sada!')}
//-->
</script>
Weppipakin kotisivulle