Tulos

Elementteihin yhdistettyjä vieriviä viestejä?

Esimerkkilinkki Tekstiesimerkki

Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
if (document.styleSheets && document.getElementById) {

/* Muunna seuraavia muuttujien arvoja tarvittaessa: */

 var Matka = 100;//vierimispituus kuvapisteinä
 var Nopeus = 10;//vierimisnopeus millisekuntteina
 var Sijainti = 150;//alkusijainti vasemasta marginaalista

/* Muunneltavat osuudet loppuivat. */

 var i,j,Elem = "document.getElementById";
 function Vierita(id) {
  if (i < (Sijainti + Matka)) {
  eval(Elem + '("' + id + '")' +
  '.style.visibility = "visible"');
  eval(Elem + '("'+ id +'")' +
  '.style.left="'+i+'px"');
  i++;
  j++;
   if (i === j) {
   setTimeout("Vierita('" + id + "')", Nopeus);
   }
  }
 }

 function Piilota(id) {
  eval(Elem+'("'+id+'")'+
  '.style.visibility="hidden"');
 }

 function Lopeta(id) {
  i = Sijainti + Matka;
  eval(Elem + '("'+ id +'")' +
  '.style.left="'+i+'px"');
  Piilota(id);
 }

 function Alusta() {
  i = Sijainti;
  j = i;
 }
}
</script>

Tämä tulee BODY-osastoon

<div>

<a href="javascript:alert('Tämä on esimerkkilinkki.')"
 onmouseover="Alusta();Vierita('viesti1');"
 onmouseout="Lopeta('viesti1');">
Esimerkkilinkki</a>

<div id="viesti1"
 style="position:relative;visibility:hidden">
Tämä on <b>A</b>-elementtiin yhdistetty viesti!
</div>

<span
 onmouseover="Alusta();Vierita('viesti2');"
 onmouseout="Lopeta('viesti2');"
 onclick="alert('Tämä on tekstiesimerkki.')">
Tekstiesimerkki</span>

<div id="viesti2"
 style="position:relative;visibility:hidden">
Tämä on <b>SPAN</b>-elementtiin yhdistetty viesti!
</div>

</div>
Weppipakin kotisivulle