Tulos

Varsin muunneltava efekti sivun latautumisen yhteydessä.

Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon


<style type="text/css">
#divWrite {
position:absolute;
top:100px;
left:0px;
width:100%;
visibility:hidden;
}
#divWrite2 {
position:absolute;
top:175px;
left:200px;
width:300px;
visibility:hidden
} 
</style>
<script type="text/javascript">
<!--
/**********************************************************************************  
WriteText 
*  Copyright (C) 2001 <a href="/dhtmlcentral/thomas_brattli.asp">Thomas Brattli</a>
*  This script was released at DHTMLCentral.com
*  Visit for more great scripts!
*  This may be used and changed freely as long as this msg is intact!
*  We will also appreciate any links you could give us.
*
*  Made by <a href="/dhtmlcentral/thomas_brattli.asp">Thomas Brattli</a> 
*********************************************************************************/
// Modified: Osmo Saarikumpu 2002-03-18
// Muunneltavat osuudet alkavat:

// ao. arvoksi normaalisti tulee "0"
// arvolla "1" efekti on päinvastainen

wWorks = 0 // arvo ilman lainausmerkkejä!

var wText = "weppipakki.com" // kirjoitettava teksti
var wFontsize = 70      // fonttikoko
var wColor = "#dddddd"    // tekstin väri
var wAlign = "center"    // asemointi "center", "right" tai "left"
var wSpeed = 200       // kirjoitusnopeus millisekuntteina per kirjainväli

var wFont = 'arial black,arial,helvetica,sans-serif' // käytettävä fontti

var wHide = true       // true = lopuksi piilotetaan, false = jätetään paikoilleen
var wHidewait = 3550     // odotusaika millisekuntteina ennen piilotusta

// määritetään alkamaan sivun latauduttua: 

onload = writeInit;

// muunneltava osuus jatkuu ihan scriptin lopussa

function lib_bwcheck(){ //Browsercheck (needed)
 this.ver=navigator.appVersion
 this.agent=navigator.userAgent
 this.dom=document.getElementById?1:0
 this.opera5=this.agent.indexOf("Opera 5")>-1
 this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0; 
 this.ie6=(this.ver.indexOf("MSIE 6")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
 this.ie4=(document.all && !this.dom && !this.opera5)?1:0;
 this.ie=this.ie4||this.ie5||this.ie6
 this.mac=this.agent.indexOf("Mac")>-1
 this.ns6=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0; 
 this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
 this.bw=(this.ie6 || this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns6 || this.opera5)
 return this
}
var bw=new lib_bwcheck()

//Object functions
function makeWriteObj(obj,text,size,color,align,speed,font,hide,hidewait,works){
  	this.css=bw.dom? document.getElementById(obj).style:bw.ie4?document.all[obj].style:bw.ns4?document.layers[obj]:0;	
  	this.writeref=bw.dom? document.getElementById(obj):bw.ie4?document.all[obj]:bw.ns4?document.layers[obj].document:0;	
	this.text=text; this.size=size; this.color=color; this.align=align; this.speed=speed;
	this.font=font; this.hide=hide; this.hidewait=hidewait; this.writeWrite=b_writeWrite;
	this.writeText=b_writeText; this.removeText=b_removeText; this.works=works; this.write=b_write
	if(bw.dom || bw.ie4){ //Setting the style properties
		this.css.fontFamily=this.font; this.css.fontSize=this.size+"px"; this.css.color=this.color;
		this.css.textAlign=this.align
	}
	this.obj = obj + "Object"; 	eval(this.obj + "=this"); return this
}
function b_write(num,fn){
	if(!fn) fn=""
	if(!this.works) this.writeText(num,fn) 
	else this.removeText(fn)
}
function b_writeWrite(text){
	if(bw.ns4){
		this.writeref.write('<p style="text-align:'+this.align+'; font-size:' +this.size+'px; font-family:'+this.font+'; color:'+this.color+'">'+text+'</p>')
		this.writeref.close()
	}else this.writeref.innerHTML = text
}
function b_writeText(num,fn){
	if (num<=this.text.length){
		wtext = this.text.substr(0,num)
		this.writeWrite(wtext)
		num ++
		setTimeout(this.obj+".writeText("+num+",'"+fn+"')",this.speed)
	}else{
		if(this.hide) setTimeout(this.obj+".css.visibility='hidden'",this.hidewait);
		eval(fn)
	}
}
function b_removeText(fn){
	if (this.text.length>0){
		this.text = this.text.slice(0,this.text.length-1)
		this.writeWrite(this.text)
		setTimeout(this.obj+".removeText('"+fn+"')",this.speed)
	}else{
		if(this.hide) setTimeout(this.obj+".css.visibility='hidden'",this.hidewait);
		eval(fn)
	}
}
/*Initiates the object, shows it and starts the zoom
****************************************************************************/
function writeInit(){
	if(bw.bw){
		oWrite = new makeWriteObj('divWrite',wText,wFontsize,wColor,wAlign,wSpeed,wFont,wHide,wHidewait,wWorks)

// muuta ao. rivi muotoon: "oWrite.write(0)"
// (ilman lainausmerkkejä), jos kirjoitetaan
// vain yksi objekti:

oWrite.write(0,'oWrite2.css.visibility="visible";oWrite2.write(0)')

oWrite.css.visibility = "visible"

// tässä määritellään esimerkin vuoksi ylimääräinen objekti,
// jonka voi poistaa (kts. yo. kommenttia):

oWrite2 = new makeWriteObj('divWrite2',"abusus non tollit usum",20,"#b0c4de","left",100,"Verdana,Arial",1,900,0)
	}
}
//-->
</script>

Tämä tulee BODY-osastoon


<div id="divWrite"></div>
<div id="divWrite2"></div>
<!-- STYLE-elementistä kontroloit objektien sijainnin -->
Weppipakin kotisivulle